Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et innføringsemne i formell logikk. Studentene vil få et innblikk i både setningslogikk og predikatlogikk. Dette innebærer oversettelse av uttrykk på vanlig språk til logikkens formelle språk og behandling av logisk bevis og vurdering av logisk gyldighet.

Noen kjente argumentasjonsformer og argumentasjonsfeil vil bli diskutert på et mer uformelt vis. Det blir også en presentasjon av de viktigste metalogiske resultater, men uten rigorøs gjennomgang. Det vil bli gitt praktiske øvelses-oppgaver med veiledning og tilbakemelding.

Hva lærer du?

Etter bestått eksamen i emnet skal studenten

  • ha fått et innblikk i hva logikk går ut på
  • ha opparbeidet en forståelse for de viktigste begrepene tilknyttet logikk og argumentasjon
  • være i stand til å formalisere en god del slutninger, og vurdere og forklare logisk gyldighet og ugyldighet av argumenter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

14 dobbelttimer forelesninger og 14 dobbelttimer gruppeundervisning.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • Obligatorisk deltakelse på deler av gruppeundervisningen (eksakt informasjon legget ut i Canvas innen undervisningsstart). (Dette kravet utgår våren 22 grunnet smittesituasjonen, men vil kunne bli erstattet med noe annet. Informasjon legges i så fall ut i januar).
  • Tre obligatoriske, individuelle innleveringer som du skal levere i Canvas.
  • Obligatorisk gruppearbeid i Canvas (flere detaljer kommer).
  • Obligatoriske digitale aktiviteter i Canvas (Erstatter obligatorisk fremmøte. Mer informasjon vil bli gitt i Canvas.)

De tre individuelle kvalifiseringsoppgavene er kun gyldige ett semester, mens gruppeinnleveringene også vil være gyldige de neste to gangene emnet går.

Studentene vil også få tilbud om å levere et par frivillige øvelsesoppgaver.

Slik søker du om gyldig fravær fra / utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Eksamen

Vurderingsformen er en avsluttende 4-timers skoleeksamen. De obligatoriske aktivitetene må være godkjent for at man kan gå opp til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk