FIL2000 – Filosofisk metode

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en introduksjon til sentrale temaer innen filosofisk metodologi. Ett av målene er å gi studentene en god forståelse av hva filosofisk argumentasjon og tenkning består i.

Hver gang emnet tilbys, vil noen av de følgende temaene bli dekket:

 • Hva er intuisjoner og hvilken rolle spiller de i filosofisk argumentasjon?
 • Hva er tankeeksperimenter og hvilken rolle spiller de i filosofisk argumentasjon?
 • Hva er 'reflective equilibrium' og hvilken rolle spiller de i filosofisk argumentasjon?
 • Feministisk filosofisk metode
 • Eksperimentell filosofi
 • Gjør filosofi fremgang på samme måte som andre disipliner?
 • Filosofisk uenighet: Hvorfor så lite konsensus i filosofi?
 • Forholdet mellom systematisk filosofi og filosofihistorie
 • Verdien av formalisering i filosofi
 • Introduksjon til tradisjoner i filosofisk metode: pragmatisme, 'ordinary language' filosofi, naturalisme osv,

Hva lærer du?

Etter å ha bestått eksamen i emnet vil du

 • ha innsikt i og forståelse av forskjellige syn på hva som er korrekt filosofisk metode
 • kunne gi en presis og klar presentasjon av sentrale problemer i og syn på filosofisk metode
 • være i stand til å beskrive og vurdere metodene brukt i filosofiske tekster

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

14 dobbelttimer med undervisning som vil være en kombinasjon av forelesninger og seminarer. Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:

 • 2 skriftlige innleveringer på 2-3 sider à 2300 tegn som leveres i Canvas.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er en forutsetning for å kunne avlegge eksamen.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte <https://www.uio.no/studier/eksamen/obligatoriske-aktiviteter/hf-oblig.html>.

Eksamen

4- timers skoleeksamen.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at man kvalifiserer til å avlegge eksamen.

Sensorveiledning V19

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys uregelmessig.

Eksamen

Emnet tilbys uregelmessig.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)