Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet består av en fordypningsstudie av en sentral problemstilling innen et område av moralfilosofi - metaetikk, normativ etikk eller anvendt etikk. Hvilken problemstilling emnet fokuserer på kan variere fra et semester til et annet. I emnet betones særlig fordypning og aktiv lesning, analyse og kritisk granskning av tekster. Enkelte semestre kan det være aktuelt å analysere forholdet mellom etikk og politisk filosofi.

Hva lærer du?

Ved gjennomført eksamen i emnet forventes studenten:

  • å ha god kjennskap til emnets pensumtekster
  • å kunne tilegne seg og forholde seg kritisk til nye forskningsbidrag innenfor emnets tematikk
  • å kunne diskutere emnets problemstillinger på en kritisk og godt faglig fundert måte
  • å kunne skrive et essay innenfor den oppgitte rammen med en presis problemstilling, med en klar og selvstendig utarbeidet argumentativ struktur og med en oppdatert faglig forankring innenfor fagfeltet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forutsetter opptak til masterprogrammet i filosofi.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha tatt FIL1003 – Etikk eller tilsvarende.

Overlappende emner

Overlapper 10 studiepoeng mot FIL4310 – Etikk med lite essay (nedlagt) og FIL4320 – Etikk med stort essay

Undervisning

12 dobbelttimer med kombinerte seminarer/forelesninger. Det forventes aktiv deltakelse fra studentenes side. Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:

  • 1 skriftlig innlevering midtveis i semestret
  • utkast til semesteroppgaven

Emnets obligatoriske aktivitet er kun godkjent det semesteret du gjennomfører den. Godkjente obligatoriske aktiviteter er en forutsetning for å kunne avlegge eksamen.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Eksamen

En semesteroppgave på ca 10 sider ikke medregnet noter og litteraturliste som leveres i Inspera.

Sensorveiledning for emnet høsten 2018.

(Vær oppmerksom på at emnets eksamensordning kan være endret etter at sensorveiledningen ble laget.)

De obligatoriske aktivitetene må være godkjent for at du kan avlegge eksamen.

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering høsten 2008

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk