Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet dreier seg om oversettelse fra norsk til gresk av sammenhengende tekstpartier med stigende lengde og vanskelighetsgrad. Emnet tar utgangspunkt i vokabularet og stilidealene hos sentrale forfattere fra det klassiske Athen, som Xenofon og Platon. Et hovedfokus er hvilke virkemidler greske forfattere bruker for å binde teksten sammen, særlig ordstilling og partikler.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, kan du:

  • oversette sammenhengende tekster fra norsk til gresk.
  • formulere deg idiomatisk og naturlig på klassisk attisk gresk.
  • være i stand til å anvende prinsippene som ligger til grunn for gresk ordstilling og partikkelbruk i sammenhengende tekster.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Du må ha opptak til Klassiske språk (master - to år) for å ta dette emnet. Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Minimum 60 studiepoeng i gammelgresk.

Anbefalte forkunnskaper

Vi forventer at du har grammatikkunnskaper tilsvarende GRE2105 – Gresk grammatikk II.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot GRE4104 – Oversettelse til gresk (nedlagt)

Undervisning

Høsten 2020: Det kan komme endringer i undervisningen pga. koronaviruset. Endringer vil bli varslet.

Undervisningen i dette emnet gis gjennom hele semesteret som:

  • 10 dobbelttimer seminarundervisning

Undervisningsformen forutsetter aktiv deltakelse fra deg som student og omfatter blant annet ukentlige skriftlige innleveringer. Vi forventer at du møter forberedt.

For å kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • Midtveisprøve uten hjelpemidler (gjennomføres digitalt om nødvendig høsten 2020)
  • Oppmøte i seminarundervisningen minst 7 av 10 ganger

Eksamen

Mappeevaluering. Mappen skal inneholde to tekster som til sammen skal utgjøre maksimum 15 sider (à ca. 2300 tegn, ikke inkludert litteraturliste). Den ene teksten skal være en språklig/grammatisk kommentar til ett eller flere tekstutdrag fra greske originaltekster. Den andre teksten skal kommentere og diskutere din egen besvarelse av den obligatoriske midtveisprøven med utgangspunkt i pensumlitteraturen og hjelpemidler som ordbøker og grammatikker.

Obligatoriske undervisningsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver (til og med høsten 2018 var eksamensformen 4 timers skriftlig eksamen)

Sensorveiledning høst 2018

Sensorveiledning høst 2019

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IFIKKs emner er samlet på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Emnet kan også settes opp i vårsemesteret. Kontakt studiekonsulenten.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)