GRE4110 – Gresk språkhistorie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg det greske språkets historie i antikken, fra mykensk i bronsealderen til koiné i senantikken opp til den bysantinske og moderne periode. Emnet omhandler også greske dialekter og språkformene i ulike typer gresk litteratur (epos, drama, etc.). I tillegg til studiet av greske tekster fra ulike språkhistoriske perioder får studentene også fordypet innsikt i hva som særpreger historisk språkvitenskap som forskningsområde.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, kan du:

  • gjenkjenne typiske trekk og stadier i utviklingen til det greske språket
  • identifisere greske dialekter
  • gjøre greie for bruken av ulike språkformer i forskjellige typer gresk litteratur
  • lese, forstå og vurdere kritiske lesninger innenfor historisk språkvitenskap
  • utarbeide, undersøke og besvare forskningsspørsmål innenfor gresk språkhistorie

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Oppnådd bachelorgrad med fordypning (80 studiepoeng) i gresk, eller tilsvarende.

Undervisning

14 dobbelttimer seminarundervisning gjennom hele semesteret (felles undervisning med GRE2110 – Gresk språkhistorie). Undervisningsformen forutsetter aktiv deltagelse fra studentene. Vi forventer at du møter forberedt.

Dersom det ikke er mer enn to studenter som følger undervisningen, kan undervisningen bli gjort om til veiledet lesning.

For å kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • muntlig presentasjon av en gammelgresk tekst fra et språkhistorisk perspektiv
  • oppmøte i seminarundervisningen, minst 10 av 14 ganger
  • utkast til semesteroppgaven (ca. 1 side à 2300 tegn)

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Utkast til semesteroppgaven er kun gyldig det semesteret den er levert og godkjent. Godkjent muntlig presentasjon og deltakelse i undervisningen er gyldig også de neste to gangene emnet tilbys.

Eksamen

Semesteroppgave med lingvistisk kommentar til og analyse av en selvvalgt passasje fra en gresk tekst, inkl. din egen oversettelse. Semesteroppgaven skal skille seg tydelig fra din muntlige presentasjon (ikke samme tekst/dialekt/periode).

Semesteroppgaven skal være på 8-10 sider, 2300 tegn pr. side (eksl. tittelside, gresk tekst, og bibliografi).

Obligatoriske undervisningsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledning høst 2018

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)