Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vi leser tekster på forskjellige greske dialekter og drøfter dialektenes plass i gresk språkhistorie.

Hva lærer du?

Etter avlagt eksamen skal du kunne

  • identifisere dialektformene som forekommer i en gresk tekst.
  • knytte teksten til en bestemt dialektisk gruppe.
  • gjøre rede for de dialektiske gruppenes hovedtrekk.
  • gjøre rede for utviklingen av de greske dialekter i et historisk perspektiv.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Oppnådd bachelor grad med fordypning (80 studiepoeng) i gresk, eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

EntenGRE1403 – Homer eller GRE1404 – Elegi (nedlagt) eller GRE2401 – Gresk epos eller GRE2404 – Greske historieskrivere eller GRE2405 – Gresk drama.

Undervisning

Emnet strekker seg gjennom andre halvdel av semesteret med en dobbeltime pr uke. Undervisningsformen, seminar, forutsetter aktiv deltagelse fra studentene. Det anbefales å møte forberedt.

Eksamen

Avsluttende 4 timers skoleeksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Høst 2010

Høst 2008

Høst 2005

Eksamen

Høst 2010

Høst 2008

Høst 2005

Undervisningsspråk

Skandinavisk