Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet leses et utvalg gresk prosa fra den romerske keisertiden (særlig fra de tre første århundrene e.Kr), totalt ca. 100 sider*. Tekster av for eksempel  Arrian, Dion fra Prusa, Plutark, Lukian og Pausanias kan være del av pensum. Tekstene leses med henblikk på den historiske og kulturelle konteksten for den litterære aktiviteten i den perioden. Parallelt skal du lese sekundærlitteratur som gir uttrykk for moderne tolkninger av periodens litterære produksjon og relevante kulturelle problemstillinger.

* 1 side defineres som 1 side i Teubner / Oxford Classical Texts.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, kan du:

  • lese, forstå og oversette pensumtekstene
  • gjøre rede for verkets eller verkenes innhold, struktur og formelle trekk
  • diskutere enkelte passasjer med henblikk på tekstkritiske, språklige, stilistiske, litterære, historiske og/eller kulturelle aspekter

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha minimum 80 studiepoeng i gammelgresk for å kunne ta dette emnet.

Undervisning

10 dobbelttimer seminarundervisning.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • oppmøte på minst syv av de ti seminarene
  • muntlig presentasjon, ca. 30 minutter, av en gresk forfatter/tekst som ikke er på emnepensumet. 

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Godkjent undervisningsaktivitet er kun gyldig det aktuelle semesteret.

Eksamen

Semesteroppgave, 10-12 sider à 2300 tegn, eksklusivt tittelside og bibliografi, med selvvalgt forskingsspørsmål; forfatteren/teksten skal ikke være fra emnepensum (men kan være identisk med den som ble presentert muntlig).

Når du skriver semesteroppgave, har du rett til individuell veiledning fra lærer. Dette forutsetter imidlertid at du har levert et utkast innen den frist som oppgis av faglærer. 

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Sensorveiledning høst 2019

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2019

Eksamen

Høst 2019

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)