Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vi transkriberer gammelgreske tekster skrevet på papyrus, pergament, potteskår, stein eller tre, som har blitt funnet i Egypt og er datert til perioden ca. 300 f.Kr. - ca. 650 e.Kr. (det vil si fra hellenistisk til tidlig bysantinsk tid). Vekten ligger på paralitterære tekster (magiske tekster, medisinske tekster, skoletekster osv.) samt dokumentære tekster fra hverdagslivet (brev, kontrakter osv.).

I tillegg til trening i gresk paleografi (kursive dokumentære skrifttyper) gir emnet innsikt i den historiske og sosiale konteksten for papyrustekstene (flerspråklighet, skrive- og leseferdigheter i antikken, religiøs synkretisme, kulturmøtene i hellenistisk, romersk og bysantinsk Egypt, religiøse overganger osv.) og i papyrologiske arbeidsmetoder gjennom ekstensiv lesning av sekundærlitteratur.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, kan du:

 • dechiffrere en gresk tekst på papyrus (fra originalen eller et bilde) og ferdigstille en papyrologisk utgave av teksten.
 • datere teksten og begrunne dateringen.
 • formulere en hypotese om tekstens sjanger og innhold.
 • diskutere teksten med henblikk på historiske, tekstkritiske eller kulturelle aspekter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Du må ha opptak til Klassiske språk (master - to år) for å ta dette emnet. Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Fordypning (80 studiepoeng) i gresk.

Anbefalte forkunnskaper

GRE4101 – Gresk grammatikk III og GRE4102 – Gresk paleografi og edisjonsfilologi

Undervisning

Undervisningen gis som 14 dobbelttimer seminarundervisning gjennom hele semesteret. Undervisningen krever aktiv deltagelse og vi forventer at du møter forberedt til undervisning. Aktiv deltagelse kan innbefatte:

 • dechiffrering av tekst fra bilde
 • gjennomgåelse av relevant sekundærlitteratur
 • muntlig presentasjon for gruppen av en forhåndsutdelt tekst.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

 • oppmøte på seminarene, minst 10 av 14 ganger

Dersom det ikke er mer enn to studenter som følger undervisningen, kan undervisningen bli gjort om til veiledet lesning.

Eksamen

Skoleeksamen - 4 timer.

Tidligere eksamensoppgaver

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Du kan benytte følgende ordbok:

 • C. Berg. Græsk-dansk ordbok til skolebrug

I tillegg kan du benytte én av følgende ordbøker:

 • H. G. Liddell, R. Scott, J. Whiteon. A lexicon abridged from Liddell and Scott's Greek-English lexicon
 • H. G. Liddell, R. Scott. An Intermediate Greek-English Lexicon
 • H. G. Liddell, R. Scott. Greek-English Lexicon

I tillegg kan du ta med en engelsk-dansk eller engelsk-norsk ordbok.

Søknad om å bruke andre ordbøker til eksamen må rettes til IFIKKs ekspedisjon senest to uker før eksamensdagen. Ta med ordboken til ekspedisjonen når du søker.

Ordbøker med grammatikker tillates ikke. Ordbøker kan heller ikke inneholde notater, lapper eller lignende. Dette vil bli sjekket i eksamenslokalet. Ordbøker med grammatikker, notater, lapper eller lignende vil umiddelbart bli inndratt og det vil kunne bli reist sak om fusk/forsøk på fusk. <http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/>

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)