IDE4056 – Antisemittismens idéhistorie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter en oversikt over de ulike begrunnelsene for jødehat fra antikken til i dag. Aversjonen mot jødene var en tidlig og intens variant av fremmedhatet med både religiøse, politiske, økonomiske og etter hvert rasemessige begrunnelser. Antisemittismen er et kontinuerlig tema gjennom det kristne Europas historie. Også inn i den moderne verden har slike affekter vært virksomme på delvis nye premisser.

Hva lærer du?

  • kunnskap om antisemittisme og forståelse av fremmedhatets karakter og idémessige forutsetninger
  • ferdigheter i å vurdere og formidle sentrale trekk i antisemittismens historie
  • innsikt i alternative perspektiver og konkurrerende historiske oppfatninger av jødene
  • lese og utlegge relativt krevende tekster og sette dem inn i en idéhistorisk kontekst.
  • evne til analysere og diskutere tekster om antisemittisme og sette dem inn i en idéhistorisk kontekst

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot IDE2056 – Antisemittismens idéhistorie

Undervisning

8 forelesninger felles med IDE2056 – Antisemittismens idéhistorie og 4 egne masterseminarer

Dersom du ønsker veiledning til semesteroppgaven, må du levere inn utkast til emnelærer innen den fristen vedkommende oppgir.

Eksamen

Emnet vurderes med en semesteroppgave på 8-10 sider.

Du har krav på veiledning dersom du leverer utkast til oppgaven innen frist satt av emnelærer.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys uregelmessig.

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk