Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over fotografiets historie fra 1839 til i dag, med vekt på kunstnerisk fotografi.

Sentrale fotografiske verk og fotografer blir gjennomgått. Forholdet til ulike genre, aktuell debatt, andre kunstneriske medier og drøfting av sentrale begreper og tekster om fotografi, vil bli tatt opp.

Hva lærer du?

Ved å gjennomføre emnet skal du:

  • få en forståelse for fotografiet som kunstnerisk medium og øvrige bruksområder for fotografi.
  • opparbeide kjennskap til viktige fotografer
  • få kjentskap til, og problematisere teorier og begreper om fotografi, og analysere og tolke fotografiske verk.
  • få øvelse i å uttrykke seg skriftlig om emnet.
  • få oppøve evnen til kritisk lesning, selvstendig tenkning, analyse og vurdering av kunstverk, samt skriftlig fremstilling i en akademisk form.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN2240 – Kunst og fotografi

Undervisning

Undervisningen består av fellesforelesninger for bachelor- og masternivå.

 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen på KUN4240 er en tre dagers digital hjemmeeksamen.

Oppgaven skal være på 6-8 sider à 2300 tegn, ikke medregnet mellomrom, illustrasjoner, litteraturliste og noteapparat.

Hjemmeeksamen skal du levere i Inspera. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av hjemmeeksamen. Se informasjon om Inspera nedenfor og på semestersiden. 

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledning til hjemmeeksamen og semesteroppgave

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Informasjon om KUN4240 kan bli sendt til din studentepostadresse eller bli lagt i Canvas. Sjekk derfor studenteposten din og Canvs jevnlig.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk