Kort om emnet

Vi leser utdrag fra Ovids Metamorfoser, til sammen ca. 100 sider*. I tiellgg kommer studium av sekundærlitteratur om den narrative struktur i Metamorfosene.

* 1 side defineres som 1 side i Teubner / Oxford Classical Texts. Ratio mellom omfang av primærlitteratur og omfang av sekundærlitteraur kan variere ut fra tematisk vinkling på emnet.

Hva lærer du?

Oppøve ferdigheten i å forstå latinske tekster.

Utover den rent språklige forståelse av tekstene vil kunnskaper om forfatter, verk, historisk bakgrunn og typiske sjangertrekk man finner i teksten vektlegges. Dette tilgodeses gjennom studium av sekundærlitteratur under individuell veiledning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

80-gruppe i latin eller tilsvarende.

Undervisning

Seminarundervisning og/eller veiledet lesning.

Eksamen

Skriftlig 4-timers skoleeksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)