Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

På dette emnet leser vi én eller flere tekster (prosa så vel som dikting) knyttet sammen ved sjanger, epoke, tematikk og/eller forfatter. Teksten(e) leses parallelt med en betydelig mengde sekundærlitteratur som gir innsikt i ulike tilnærminger (teoretiske, metodologiske og hermeneutiske) til det valgte tema. Innholdet i emnet vil variere fra semester til semester.

  Hva lærer du?

  Etter at du har fullført dette emnet, kan du:

  • oversette pensumteksten(e) fra latin til norsk.
  • fortolke pensumteksten(e) med henblikk på tekstkritiske, språklige, litterære, historiske, filosofiske og/eller andre relevante aspekter.
  • diskutere aspekter av tekstene i et faglig fellesskap.

  Opptak og adgangsregulering

  Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

  Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

  Forkunnskaper

  Obligatoriske forkunnskaper

  LAT1001 – Innføring i latin ILAT1002 – Innføring i latin II (eller tilsvarende) og LAT1105 – Latinsk grammatikk I.

  Anbefalte forkunnskaper

  Vi anbefaler at du har tatt 40 studiepoeng i latin før du tar dette emnet.

  Undervisning

  Du følger den undervisningen som gis på hovedemnet. Det gjelder også eventuelle obligatoriske undervisningsaktiviteter.

  Adgang til undervisning

  10 dobbeltimer seminarundervisning.

  Eksamen

  Semesteroppgave på ca. 10 sider (à 2300 tegn, ikke inkludert litteraturliste).

  Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven og at utkastet tilfredsstiller visse minimumskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

  Innlevering i Inspera

  Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

  Kildebruk og referanser

  Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

  Eksamensspråk

  Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

  Karakterskala

  Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

  Begrunnelse og klage

  Adgang til ny eller utsatt eksamen

  Trekk fra eksamen

  Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

  Tilrettelagt eksamen

  Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

  Fakta om emnet

  Studiepoeng

  10

  Nivå

  Bachelor

  Undervisning

  Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

  Eksamen

  Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

  Undervisningsspråk

  Norsk (engelsk på forespørsel)