Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

På dette emnet leser vi én eller flere tekster (prosa så vel som dikting) knyttet sammen ved sjanger, epoke, tematikk og/eller forfatter. Teksten(e) leses parallelt med en betydelig mengde sekundærlitteratur som gir innsikt i ulike tilnærminger (teoretiske, metodologiske og hermeneutiske) til det valgte tema. Innholdet i emnet vil variere fra semester til semester.

Emnebeskrivelse høsten 2021:

Students will read selected passages from Ovid’s Metamorphoses (using J. C. Tarrant’s 2004 Oxford Classical Texts edition). Focus will be on the specifics of Ovid’s poetic language and the ways in which the poet transformed the genre of Roman epic. Additional emphasis will be on the transmission and rich reception history of Ovid’s text. The Latin text selection will be discussed with the students at the beginning of the semester. Students are expected to read all of Metamorphoses in translation (in a language of their own choice).

  Hva lærer du?

  Etter at du har fullført dette emnet, kan du:

  • oversette pensumteksten(e) fra latin til norsk.
  • fortolke pensumteksten(e) med henblikk på tekstkritiske, språklige, litterære, historiske, filosofiske og/eller andre relevante aspekter.
  • diskutere aspekter av tekstene i et faglig fellesskap.

  Opptak og adgangsregulering

  Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

  Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

  Forkunnskaper

  Obligatoriske forkunnskaper

  (Eller tilsvarende - ta kontakt med studiekonsulenten for emnet dersom du har behov for å få vurdert tidligere utdannelse).

  Anbefalte forkunnskaper

  Vi anbefaler at du har tatt 40 studiepoeng i latin før du tar dette emnet.

  Undervisning

  Høsten 2021: Det kan komme endringer i undervisningen pga. koronaviruset. Endringer vil bli varslet.

  10 dobbeltimer seminarundervisning.

  Høsten 2021 har emnet felles undervisning med LAT4309 – Tekstseminar i latin: Ovid - Metamorfoser.

  Eksamen

  Mappe, som består av følgende:

  • En metrikkoppgave
  • Tre mindre oppgaver (hver på ca. 3 sider à 2300 tegn)

  Innlevering i Inspera

  Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

  Kildebruk og referanser

  Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

  Eksamensspråk

  Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

  Karakterskala

  Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

  Begrunnelse og klage

  Adgang til ny eller utsatt eksamen

  Trekk fra eksamen

  Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

  Tilrettelagt eksamen

  Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

  Fakta om emnet

  Studiepoeng

  10

  Nivå

  Bachelor

  Undervisning

  Høst 2021

  Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

  Eksamen

  Høst 2021

  Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

  Undervisningsspråk

  Engelsk