Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Tekstseminar i latin er et emne som gis i tilknytning til annen undervisning på bachelor- eller masternivå, dersom du:

  • enten trenger et emne for å fullføre fordypning i latin på bachelornivå
  • eller har behov for å følge undervisning på et emne du allerede har tatt, men ønsker å ta igjen fordi pensum er endret og av særlig faglig interesse for deg.
  • eller har behov for å følge undervisningen i et masteremne som er av særlig relevans for dine studier, og vi ikke har et ordinært tilbud på bachelornivå

Innholdet i emnet vil derfor variere fra semester til semester. Emnet gis kun dersom fagleder og studiekonsulent ser et reelt behov for å gi deg et ekstra tilbud innenfor rammen av et gitt emne (hovedemnet). 

Høsten 2019 benyttes LAT2400 som heisemne for emnet LAT4109 – Nylatin – latin i Europa 1300-1800.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, kan du:

  • oversette pensumteksten(e) fra latin til norsk.
  • fortolke pensumteksten(e) med henblikk på tekstkritiske, språklige, litterære, historiske, filosofiske og/eller andre relevante aspekter
  • diskutere aspekter av tekstene i et faglig fellesskap

Opptak og adgangsregulering

Forutsetter opptak til bachelorprogram ved UiO. Emnet skal ordinært inngå i fordypningsgruppen (80-gruppen) i latin.

Emnet tilbys studenter kun etter innvilget søknad og vil normalt kun gis til studenter i siste år på bachelorgraden. Søknad rettes til studiekonsulenten.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

LAT1001 – Innføring i latin ILAT1002 – Innføring i latin II og LAT1105 – Latinsk grammatikk I, samt minimum 20 studiepoeng latinemner på 1000- og/eller 2000-nivå.

Undervisning

Du følger den undervisningen som gis på hovedemnet. Det gjelder også eventuelle obligatoriske undervisningsaktiviteter.

Eksamen

Du blir gitt samme eksamensform som på hovedemnet. Høsten 2019 brukes LAT2400 som heisemne for LAT4109 – Nylatin – latin i Europa 1300-1800, med mappeeksamen som eksamensform. Mappen vil bestå av:'

  • Oral presentation (15 mins.) on a subject relevant to the subject (Neo-Latin epigram).
  • Sample collation/edition of one or more poems, using manuscripts and old prints (min. 50 verses).
  • Intertextual analysis of min. 30 verses: Analyse the references to ancient texts in one or more epigrams, using the Library of Latin Texts (deadline: TBA), with discussion in class.
  • Translation of min. 20 verses (English or Norwegian) (deadline: TBA).

 

 

 

 

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2019

Uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Høst 2019

Uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Engelsk

Samme undervisningsspråk som hovedemnet.