Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vi leser ca 100 sider tekst hentet fra forskjellige romerske historieskrivere. I tillegg kommer sekundærlitteratur.

Hva lærer du?

Etter avlagt eksamen skal du kunne:
• oversette pensumtekstene til norsk og fortolke dem
• gjøre rede for språklige og stilistiske trekk i tekstene
• undersøke historiske, kulturelle eller andre aspekter ved tekstene med kritisk anvendelse av forskning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Fordypning (80 studiepoeng) i latin.

Undervisning

14 dobbeltimer seminarundervisning. Vi forventer at du møter forberedt.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • obligatorisk innlevering ca midtveis i semesteret. Innleveringen må være godkjent for at studenten skal kunne framstille deg til eksamen.

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Hvis innleveringen ikke godkjennes ved første innlevering, får du mulighet til å levere inn én gang til. Godkjent innlevering er gyldig også de neste to gangene emnet går.

Eksamen

4-timers skriftlig skoleeksamen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)