LAT4406 – Fordypningsseminar i latin

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Fordypet studium av en eller flere tekster knyttet sammen ved sjanger, epoke og/eller forfatter. Tekstene leses parallelt med sekundærlitteratur som representerer ulike teorier, metoder, tolkninger osv.

Tema høsten 2017: Plautus.

Hva lærer du?

Etter å ha bestått eksamen i dette emnet, kan du:

  • oversette pensumtekstene fra latin til norsk
  • fortolke pensumtekstene med henblikk på tekstkritiske, språklige, litterære, historiske, filosofiske og/eller andre relevante aspekter
  • forstå og forklare den kulturhistoriske rammen teksten(e) har oppstått i
  • diskutere aspekter av tekstene i et faglig fellesskap

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Oppnådd bachelorgrad med fordypning (80 studiepoeng) i latin, eller tilsvarende.

Undervisning

Undervisningen i dette emnet gis som 14 dobbelttimer seminarundervisning.

For at du skal kunne framstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • klasseromsprøve ca. midt i semesteret

Godkjent klasseromsprøve er gyldig også de neste to gangene emnet tilbys.

Eksamen

4-timers skriftlig skoleeksamen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne framstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2017

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Høst 2017

Undervisningsspråk

Skandinavisk