Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i klassisk retorikk (retorikk fra det gamle Hellas og Roma) med vekt på både teori og praksis. I den teoretiske delen av emnet studerer vi retorikkens faglige regler og dens teoretiske grunnlag. I den praktiske delen analyserer vi antikk retorisk praksis i form av taler i oversettelse fra gresk og romersk politikk og samfunnsliv. Emnet trekker forbindelseslinjer til kunnskapsområder i antikken som litteratur og religion samt til moderne retorikk.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, kan du:

  • foreta en retorisk analyse basert på den klassiske retorikkens lære om innhold og uttrykk.
  • gjøre rede for grunnlagsdiskusjoner i retorisk teori.
  • gjøre rede for retorikkens plass i antikkens politikk og skolevesen.
  • diskutere retorikkens rolle innenfor litteratur, religion og politikk i antikken og senere.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen i dette emnet gis som:

  • 14 dobbelttimer forelesning i løpet av semesteret.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

Siden forelesningene kan følges på zoom og den obligatoriske undervisningsaktiviteten foregår i Canvas, er dette emnet gjennomførbart som et hjemmestudium.

Eksamen

4 timers skoleeksamen.

Høsten 2021 gjelder følgende: 4 timers hjemmeeksamen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver (Merk at eksamensformen til og med høsten 2011 var semesteroppgave. 2012-2019 var eksamensformen 4 timers skoleeksamen)

Sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk