Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

ARA3010 - Arabisk E bygger på ARA2010 - Arabisk D. Fokus vil være på standardarabisk, siden mye av undervisningen dreier seg om å forstå og produsere argumentative tekster og samtaler. ARA3010 er det siste arabiskemnet på bachelornivå, og etter dette emnet vil studentene ha en bred kommunikativ kompetanse og kunne navigere godt både i dagligdagse situasjoner, i medielandskapet og i akademiske situasjoner.

Hva lærer du?

Hva lærer du?

Du forventes å nå nivå B2 i henhold til CEFR-skalaen. Du vil lære å:

 • ta aktivt del i samtaler om alt fra personlige forhold til internasjonale nyheter
 • forstå autentiske tekster og bruke kontekstuell informasjon til å kompensere for manglende ordforråd og idiomatisk kunnskap ved hjelp av kontekstuell informasjon
 • følge autentiske diskusjoner i media
 • tilegne deg nye tekster helt på egen hånd
 • forstå flere nye sjangre, som reiseskildringer og anekdotisk litteratur

  Opptak og adgangsregulering

  Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

  Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

  Forkunnskaper

  Obligatoriske forkunnskaper

  ARA2010 - Arabisk D

  Overlappende emner

  10 studiepoeng overlapp mot ARA2110 – Arabisk språk 3+4 (nedlagt)

  Du må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med andre studieenheter som du tidligere har oppnådd studiepoeng i.

  Undervisning

  Våren 2021: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19.

  Det fremkommer av detaljert timeplan på semestersiden hvilke undervisningsaktiviteter som eventuelt tilbys digitalt. 

  Kravet om obligatorisk oppmøte bortfaller for all undervisning i ARA3010 våren 2021, men vi anbefaler sterkt at du følger all undervisning.


  Totalt 6 timer undervisning i uken.

  Du må være innstilt på jevn og god studieinnsats, og aktiv deltagelse i undervisningen. Det forventes at du gjør lekser gitt i Canvas og møter forberedt til undervisningen. Det legges opp til gruppearbeid og ukentlige evalueringer.

  Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk oppmøte på minst:
   • 30 av 36 forelesninger/seminarer
  • To obligatoriske prosjektoppgaver
   Informasjon om oppgavene og innleveringsfristene vil bli gitt i undervisningen og i Canvas. Du må levere arbeidene til gjeldende frister, og er selv ansvarlig for å sette deg inn i kravene for de obligatoriske aktivitetene. 

  Det gis ikke fritak fra de obligatoriske aktivitetene i ARA3010 - Arabisk E.

  Gyldig fravær

  Har du gyldig fravær fra undervisningen utover fraværsgrensen, må du sende inn søknad og levere dokumentasjon.

  Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

  Eksamen

  4-timers skriftlig skoleeksamen.

  Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

  Kildebruk og referanser

  Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

  Hjelpemidler

  Ingen hjelpemidler er tillatt.

  Eksamensspråk

  Med unntak av oppgaver som skal besvares på arabisk, skrives eksamensbesvarelsene normalt på engelsk eller norsk.

  Karakterskala

  Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

  Begrunnelse og klage

  Adgang til ny eller utsatt eksamen

  Trekk fra eksamen

  Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

  Tilrettelagt eksamen

  Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

  Evaluering av emnet

  Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

  Fakta om emnet

  Studiepoeng

  10

  Nivå

  Bachelor

  Undervisning

  Hver vår

  Eksamen

  Hver vår

  Undervisningsspråk

  Arabisk og engelsk