Kort om emnet

Intensiv språkundervisning ved et av våre samarbeidsuniversiteter i Japan. I tillegg til rene språkkurs kan opplegget omfatte engelsk- eller japanskspråklige kurs innenfor relevante fagdisipliner. I løpet av semesteret må du også levere inn en skriftlig oppgave til UiO.

Hva lærer du?

  • Opplegget utvikler lese-, skrive-, lytte- og taleferdigheter i japansk på videregående nivå.
  • Den språklige kompetansen blir kraftig styrket gjennom opphold og undervisning i Japan.
  • Emnet styrker grunnlaget for å arbeide med japansk i yrkeslivet eller gjennom videre masterstudier.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Undervisning

Omfanget av undervisningen kan variere litt mellom de ulike japanske universitetene, men som regel er det 10-15 undervisningstimer i uken. Hovedvekten er på intensiv språkundervisning, men det kan også være mulig å ta engelsk- eller japanskspråklige kurs innenfor relevante fagdisipliner.

I løpet av semesteret må du levere inn en skriftlig oppgave til Universitetet i Oslo.

Tema og innleveringsfrist blir gitt per e-post og/eller i Canvas. Oppgaven skal leveres inn i Canvas. Siden kontakten med faglærerne ved Universitetet i Oslo skjer elektronisk, er du ansvarlig for å følge med i Canvas og være tilgjengelig på e-post.

Eksamen

Vurderingsformen i emnet er en mappe som vurderes med karakterene bestått/ikke bestått. Bestått karakter blir gitt på bakgrunn av følgende kombinasjon:

  1. Bestått studieopphold i Japan i tråd med det japanske universitetets krav.
  2. Karakteren bestått på den skriftlige oppgaven ved Universitetet i Oslo.

Viktig! Studenten er selv ansvarlig for å skaffe til veie bekreftelse på beståtte eksamener ved universitetet i Japan og videreformidle dette til studieadministrasjonen ved instituttet for godkjenning.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

JAP3110 – Japansk 5 og JAP3120 – Japansk 6 er et tilbud til de studentene som ønsker å ta et ytterligere år med japansk språk etter fullført bachelorgrad i japansk med Japan-studier. Det anbefales i særlig grad for studenter som ønsker å ta en mastergrad i japansk.

Ressurssider for japansk

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Bachelor

Undervisning

Tilbys ikke høsten 2020: Grunnet COVID-19 er det usikkert når emnet tilbys neste gang.

Eksamen

Tilbys ikke høsten 2020: Grunnet COVID-19 er det usikkert når emnet tilbys neste gang.

Undervisningsspråk

Japansk