Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Intensiv språkundervisning ved et av våre samarbeidsuniversiteter i Japan. I tillegg til rene språkkurs kan opplegget omfatte engelsk- eller japanskspråklige kurs innenfor relevante fagdisipliner. I løpet av semesteret må du også levere inn en skriftlig oppgave til UiO.

Hva lærer du?

  • Opplegget utvikler lese-, skrive-, lytte- og taleferdigheter i japansk på videregående nivå.
  • Den språklige kompetansen blir kraftig styrket gjennom opphold og undervisning i Japan.
  • Emnet styrker grunnlaget for å arbeide med japansk i arbeidslivet eller gjennom videre masterstudier.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For å få opptak til emnet er det krav om å ha fullført bachelorgrad med 80 studiepoeng i japansk språk med minimumskarakter C i JAP1010 – Japansk A, JAP1020 – Japansk B, JAP2010 – Japansk C, JAP2020 – Japansk D og JAP3010 – Japansk E.

Undervisning

Omfanget av undervisningen kan variere litt mellom de ulike japanske universitetene, men som regel er det 10-15 undervisningstimer i uken. Hovedvekten er på intensiv språkundervisning, men det kan også være mulig å ta engelsk- eller japanskspråklige kurs innenfor relevante fagdisipliner.

I løpet av semesteret må du levere inn en skriftlig oppgave til Universitetet i Oslo.

Tema og innleveringsfrist blir gitt per e-post og/eller i Canvas. Oppgaven skal leveres inn i Canvas. Siden kontakten med faglærerne ved Universitetet i Oslo skjer elektronisk, er du ansvarlig for å følge med i Canvas og være tilgjengelig på e-post.

Eksamen

Vurderingsformen i emnet er en mappe som vurderes med karakterene bestått/ikke bestått. Bestått karakter blir gitt på bakgrunn av følgende kombinasjon:

  1. Bestått studieopphold i Japan i tråd med det japanske universitetets krav.
  2. Karakteren bestått på den skriftlige oppgaven ved Universitetet i Oslo.

Viktig! Studenten er selv ansvarlig for å skaffe til veie bekreftelse på beståtte eksamener ved universitetet i Japan og videreformidle dette til studieadministrasjonen ved instituttet for godkjenning.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering høsten 2012

Annet

Emnet gir grunnlag for opptak til JAP3120 – Japansk 6. 

JAP3110 – Japansk 5 og JAP3120 – Japansk 6 er et tilbud til de studentene som ønsker å ta et ytterligere år med japansk språk etter fullført bachelorgrad i japansk med Japan-studier. Det anbefales i særlig grad for studenter som ønsker å ta en mastergrad i japansk.

Ressurssider for japansk

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Bachelor

Undervisning

Tilbys ikke høsten 2020: Grunnet COVID-19 er det usikkert når emnet tilbys neste gang.

Eksamen

Tilbys ikke høsten 2020: Grunnet COVID-19 er det usikkert når emnet tilbys neste gang.

Undervisningsspråk

Japansk