KIN1503 – Hvordan Kina ble Kina - tre tusen års historie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Grunnleggende kunnskap om Kinas historie er uunnværlig for å forstå dagens Kina. I takt med Kinas framvoksende rolle i det internasjonale samfunn, er dessuten slik kunnskap viktig for all refleksjon rundt ikke bare Kinas, men også verdens, framtid.

Videre er kjennskap til sentrale navn, begreper og hendelser fra kinesisk historie nødvendig for en aktiv deltagelse i akademisk diskurs om Kina.

Gjennom lesing av historiske oversiktsverker samt originalkilder i oversettelse gir emnet en grunnleggende innsikt i, og overblikk over, Kinas historie. 

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet skal du:

  • kunne redegjøre for de viktigste periodene og begivenhetene i Kinas historie
  • kunne redegjøre for grunnleggende spørsmål i kinesisk historie og historieskriving
  • ha kritisk sans hva gjelder forskjellige tilnærminger til Kinas historie
  • ha kjennskap til et utvalg originalkilder i oversettelse

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Gode leseferdigheter i engelsk er en forutsetning.

Overlappende emner

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Undervisningen blir gitt i form av forelesninger. Detaljert timeplan blir lagt ut på semestersiden i august.

Obligatorisk aktivitet

  • En digital flervalgsprøve i Canvas. Mer detaljert informasjon blir gitt ved semesterstart.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet.

Eksamen

4 timers digital skoleeksamen.

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport høsten 2012

Periodisk emnerapport høsten 2017

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver høst
Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk