Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet ser på nyreligiøsitet som en levende form for religion, som er like utbredt i dagens populærkultur som mange av de etablerte religiøse tradisjonene. Emnet gir en innføring i nyreligiøsitet i vid forstand, i et globalt perspektiv, og inkluderer religiøse nydannelser innen de store religiøse tradisjonene fra 1800-tallet og frem til i dag. Det legges også vekt på nyreligiøsitetens røtter i vestlige og østlige religioner, sjelevandring, healing, selvutvikling og alternativ medisin. Emnet inkluderer også nyreligiøse bevegelser av apokalyptisk karakter, UFO-religioner og nypaganisme.

Emnet gir en bred innføring, men studentene for også mulighet til å fordype seg i flere selvvalgte temaer i løpet av semesteret. Emnet har et tydelig komparativt perspektiv og tar opp sentrale teoretiske og metodiske problemstillinger knyttet til autoritet i studiet av religion.

Hva lærer du?

Fagspesifikke kompetansemål:

  • Kjennskap til ulike former for nyreligiøs tro og praksis.
  • Kunnskap om nyreligiøsitetens røtter i vestlige og østlige religiøse tradisjoner.
  • Oversikt over sentrale teorier og forskningsdebatter om nyreligiøsitet.
  • Evne til kritisk analyse av forholdet mellom religion, kultur og samfunn.
  • Kunnskap om religionsvitenskapelig komparasjon
  • Kjennskap til et utvalg religiøse nydannelser siden 1800-tallet
  • Generell kunnskap om det religiøse landskapet i forskjellige verdensdeler
  • Økt forståelse av forskjellige former for religiøs autoritet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalt forhåndskunnskap er REL1003 – Verdensreligioner i moderne samfunn, to REL-emner på 2000-nivå og gode leseferdigheter i engelsk og skandinaviske språk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot REL4111 – Nyreligiøsitet (nedlagt)

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger og seminarer som strekker seg over hele semesteret.

Obligatorisk aktivitet

  • Muntlig og skritflig kvalifiseringsoppgave 

Detaljert informasjon om de obligatoriske aktivitetene vil bli gitt i undervisningen ved semesterstart.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

IKOS har en egen ressursside for oppgaveskrivning.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Tre dagers hjemmeeksamen.

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger. 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Annenhver vår fra 2015

Eksamen

Annenhver vår fra 2015

Undervisningsspråk

Norsk