Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet bygger på LEKS1100 – Leksikografi 1 (nedlagt). Det gir grundig innsikt i leksikografisk teori og metode samt kjennskap til norsk orddanning og betydningsbeskrivelse.

Metodedelen omfatter både tradisjonell leksikografisk behandling og korpusbasert leksikografi. Bevisstgjøring om leksikalske enheters innhold både historisk og i et samtidsperspektiv.

Pensumomfang: 600-700 sider. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Ferdighet i praktiske leksikografiske arbeidsmåter samt evne til å vurdere forskjellige beskrivelsesmåter ut fra teoretiske vurderinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

LEKS1100 – Leksikografi 1 (nedlagt) og minst ett språkvitenskapelig emne på 10 studiepoeng.

Anbefalte forkunnskaper

Evne til å lese pensumlitteratur på skandinaviske språk, engelsk, og tysk eller fransk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot LEKS4100 – Leksikografi 3 (nedlagt)

Undervisning

Seminarundervisning med 2 timer i uka i 15 uker, inkludert leseuker.

Eksamen

Eksamen er en semesteroppgave på ca. 23.000 tegn uten mellomrom (10 sider). Semesteroppgaven leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret.

Målform: norsk (bokmål eller nynorsk etter eget valg) eller et annet skandinavisk språk.

Oppgaven vurderes med gradert karakterskala av faglærer og oppnevnt sensor.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisning på andre skandinaviske språk kan forekomme