Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet er et videregående innføringskurs i norsk språk for internasjonale studenter ved UiO. Studentene følger nettkurset «Introduction to Norwegian 2» i fire uker, og deretter inngår det fire samlinger på campus. I tillegg til å lære grunnleggende norsk blir studentene kjent med studentlivet/-hverdagen ved UiO, samt sider ved norsk arbeidsliv. Kurset bygger på NORINT0105M. 

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet kan du:

  • uttrykke deg forståelig om kjente temaer, både skriftlig og muntlig
  • forstå muntlig norsk om kjente temaer når samtalepartneren snakker tydelig og sakte
  • forstå skriftlig norsk om kjente temaer
  • beherske grunnleggende norsk morfologi og syntaks
  • beherske grunnleggende norsk uttale

 (Endelig karakter viser i hvilken grad læringsmålene oppnås.)

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Emnet er forbeholdt internasjonale studenter ved UiO. Register deg på nettkurset "Introduction to Norwegian 2" på denne nettsiden.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

NORINT0105M - Innføring i norsk

Undervisning

Del 1 (selvstudium på nettet): Nettkurset «Introduction to Norwegian 2» går over fire uker og tilsvarer 30 undervisningstimer.

Vi anbefaler på det sterkeste at minimum 75 % av aktivitetene i "Introduction to Norwegian 2" er gjennomført før undervisningen på campus begynner.

Del 2 (samlinger på campus): Undervisning i stor gruppe. 12 timer undervisning fordelt over to uker. Tre undervisningstimer per gang, to ganger i uka.

Obligatoriske aktiviteter

Før studenten kan fremstille seg for eksamen, må følgende obligatoriske aktiviteter være godkjent av faglærer:

  • En kvalifiseringsoppgave i form av en muntlig presentasjon som leveres i Canvas og blir kommentert av læreren.
  • En kvalifiseringsoppgave i form av en skriftlig stil på ca. 125 ord. Stilen leveres i Canvas og blir kommentert av læreren.

Eksamen

Digital skoleeksamen på 2 timer som tester i forhold til læringsmål.

Studentene må ha bestått de obligatoriske aktivitetene for å kunne gå opp til eksamen.

Som forberedelse til eksamen kan du øve ved å bruke en demonstrasjonseksamen i Inspera (fungerer ikke i Internet Explorer). Demonstrasjonseksamen innholder en tidligere gitt eksamen, samt fasit.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamen kan kun besvares på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk