NORINT0142 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 4 muntlig

Kort om emnet

Dette er et emne på høyere nivå for internasjonale studenter. Emnet bygger på ferdigheter og kunnskaper fra NORINT0130 eller tilsvarende.

Kurset tar utgangspunkt i fagspråklige og skjønnlitterære tekster, radio- og tv-program og andre typer skriftlige og muntlige framstillinger. I undervisningen lærer studentene å holde muntlige innlegg i ulike faglige sammenhenger og deltar aktivt i diskusjoner.

Dette er et ferdighetsemne med avsluttende eksamen.

NORINT0142 oppfyller ikke kravet til generell studiekompetanse (GSK). Hvis du trenger GSK, må du ta NORINT0130.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene kunne forstå og gjøre rede for struktur og innhold i muntlige fagspråklige presentasjoner, selv holde innlegg innen sitt eget fagområde samt delta i diskusjoner innen og utenfor eget fagområde. De skal dessuten kunne forstå radio- og tv-program og andre typer muntlige framstillinger, også når disse ikke er klart strukturert.

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er kun åpent for internasjonale studenter ved Universitetet i Oslo. Studenter med regulært opptak til UiO har ikke tilgang til dette emnet. Les om opptak og registrering på nettsidene for norskkurs.

Informasjon på engelsk finnes på nettsidene Norwegian Courses for International Students.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det forutsettes at studentene har generell studiekompetanse med unntak av språkkravene i engelsk, og at de har bestått NORINT0130 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 3 med karakteren D eller bedre både på skriftlig og muntlig eksamen.

Undervisning

Emnet har tre timer undervisning pr. uke i 10 uker, 30 timer totalt, og krever aktiv studentdeltakelse.

Obligatoriske aktiviteter

Før studenten kan fremstille seg for eksamen, må følgende obligatoriske aktiviteter være godkjent av faglærer:

  • Fremmøte 75 prosent (22 timer)
  • Kvalifiseringsoppgave i form av en muntlig presentasjon

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en muntlig prøve i slutten av semesteret.

Før studenten kan gå opp til eksamen, må de obligatoriske aktivitetene være godkjent.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir tilbudt.

Sensorveiledningen for eksamen er publisert her.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamen blir gitt på norsk, og du skal besvare eksamenen på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Annet

Norskkurs med inntil 40 studiepoeng kan, for internasjonale studenter, brukes i en grad ved UiO.

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk