NORINT1110 – Norsk grammatikk i et fremmedspråksperspektiv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir en systematisk gjennomgang av norsk grammatikk, der norsk språk delvis settes inn i en kontrastiv sammenheng.

Det legges vekt på temaer som oppleves som problematiske når man ikke har norsk som førstespråk.

På emnet arbeides det også med norsk vokabular og idiomatikk. Utvikling av studentenes egne språkferdigheter er også sentralt.

Hva lærer du?

Etter gjennomført emne skal studentene kunne

  • gjøre greie for karakteristiske og sentrale trekk ved norsk syntaks og morfologi

  • beskrive deler av språksystemet i et kontrastivt perspektiv

  • bruke grammatikken i praksis i egen, akademisk språkføring

  • gi systematiske analyser av språktrekk i ulike typer tekst, også mellomspråkstekster.

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

NORINT0130 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 3 eller tilsvarende med karakter C eller bedre, både muntlig og skriftlig.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot NOAS2101 – Norsk språkstruktur i et andrespråksperspektiv

Undervisning

Emnet går over 14 uker, med 3 undervisningstimer per uke. Undervisningen varierer mellom oversiktsforelesninger og seminararbeid.

Studentene må bestå en muntlig kvalifiseringsoppgave underveis i seminaret for å kunne ta eksamen i emnet.

Den muntlige kvalifiseringsoppgaven vurderes og kommenteres av faglærer og forutsettes godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

I slutten av semesteret vil det være en 4-timers skoleeksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Du har mulighet til å bruke Bokmålsordboka og Nynorskordboka som ligger på nettet ordbokene.no

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på norsk, og du skal besvare eksamenen på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver høst
Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk