BKS2000 – Bosnisk/kroatisk/serbisk tekstkultur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et studium av tekster fra bosnisk/kroatisk/serbisk kultur og litteratur. Tekstene kan være historiske dokumenter, sakprosa eller skjønnlitterære tekster, fra en bestemt sjanger, et bestemt samfunnsfelt, en periode eller et forfatterskap, eller knyttet til et avgrenset tema.Tekstene studeres gjennom nærlesning og settes inn i en kulturhistorisk og litteraturhistorisk sammenheng. 

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet:

  • har du inngående kunnskap om tekstene som utforskes,
  • kan du anvende tekstanalytiske metoder,
  • kan du sette tekstene inn i en relevant kulturhistorisk og/eller litteraturhistorisk kontekst,
  • har du god innsikt i språkets ulike registre.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever fullført utenlandsopphold på 30 studiepoeng i Bosnia Hercegovina, Kroatia eller Serbia.

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 1 time seminar (én dobbeltime) i 10 uker (totalt 20 timer).

Tekstene må være lest på forhånd og seminarene forutsetter aktiv deltagelse.

Det er krav om obligatorisk aktivitet: Du skal levere et førsteutkast av semesteroppgaven. 

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen er en semesteroppgave på 10 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Bibliografien er ikke medregnet i sideantallet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys ved behov. For spørsmål om opptak til emnet, ta kontakt med studiekonsulent

Undervisningsspråk

Norsk