ENG4491 – Praksisseminar i litterær oversettelse fra engelsk til norsk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet består av praktisk oversettelsesarbeid fra engelsk til norsk, med innleveringer gjennom hele semesteret. Tekstene vil være hentet fra ulike litterære sjangere, tidsepoker og geografiske områder.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet, har du:

  • praktisk erfaring i litterært oversettelsesarbeid, der fokus rettes mot litterær stilistikk på engelsk og norsk,
  • kjennskap til oversetterteoretiske problemstillinger,
  • evnen til å relatere teori til praktisk oversettelsesarbeid.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emner i både engelsk litteratur, områdestudier og språk samt translatologi og litteraturteori.

Undervisning

Seminar. 2 timer annenhver uke gjennom hele eller deler av semesteret, totalt 20 timer.

Oppmøte er obligatorisk 8 av 10 seminarer. Fravær utover dette må dokumenteres til eksamenskonsulenten.

Obligatorisk aktivitet er kun gyldig inneværende semester. 

Eksamen

Eksamensformen er en mappe som består av et utvalg oversettelser.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Norsk og engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk