FRA2001 – Fransk språkhistorie og eldre fransk litteratur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil gi en språkhistorisk oversikt fra klassisk latin til moderne fransk, samt en innføring i middelalderfransk og i tidlig nyfransk språk og litteratur.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du:

  • Gjøre rede for hovedtrekkene og utvalgte detaljer i utviklingen fra klassisk latin til moderne fransk
  • Lese tekster skrevet på middelalderfransk og på tidlig nyfransk og bli satt i stand til å arbeide selvstendig med slike tekster
  • Lese gammelfransk høyt med en tilnærmet riktig uttale

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Ved for få påmeldte studenter avlyses undervisning og eksamen i emnet.

Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

FRA1100 / FRA1110 – Fransk grammatikk 1 eller tilsvarende kunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Studentene bør ha kjennskap til moderne fransk tilsvarende emnet FRA1101 – Fransk grammatikk 2. Særlig er det viktig med kjennskap til elementær syntaks og til hele det morfologiske systemet. Studentene bør også ha kjennskap til elementær generell fonetikk.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer seminar og 2 timer gruppeundervisning i 11 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. I løpet av kurset forutsettes studentene i økende grad å delta aktivt i tekstgjennomgangen. I løpet av kurset skal hver student presentere muntlig ett eller flere emner for resten av gruppen. For å kunne gå opp til avsluttende eksamen må studentene ha fått minst én slik presentasjon godkjent av faglærer.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en muntlig eksamen. Eksamen skal ta utgangspunkt i en tekst fra pensum. Studenter som kommer opp i en gammelfransk tekst, begynner med å lese denne høyt før de oversetter den. Studenter som kommer opp i en mellomfransk eller tidlig nyfransk tekst, skal bare oversette denne. Studentene vil så få spørsmål fra alle deler av pensum, fortrinnsvis basert på henvisninger til teksten. Studentene velger om eksamen skal foregå på fransk eller på norsk. Det vil bli gitt bokstavkarakterer.

Sensorveiledning.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2020

Vår 2019

Høst 2016

uregelmessig

Eksamen

Vår 2020

Vår 2019

Høst 2016

uregelmessig

Undervisningsspråk

Fransk og norsk