Dette emnet er nedlagt

FRA2401 – Fransk litteratur: Forfatterskapsstudium 1: Før romantikken

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tilbyr et fordypningsstudium av et sentralt franskspråklig forfatterskap før den romantiske perioden. Det legges vekt på tekstlesing og resepsjon. Hvilket forfatterskap som studeres vil variere. Se semestersiden for nærmere informasjon om hvilket forfatterskap som studeres det aktuelle semesteret.

Forfatterskap høsten 2017: Du Bellay

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet kan du:

  • Gjøre grundig rede for og diskutere et franskspråklig forfatterskap fra tiden før romantikken både skriftlig og muntlig.
  • Lese og analysere tekster av en viss vanskelighetsgrad.
  • Anvende et relevant begrepsapparat i fortolkningen av tekstene.
  • Fortolke de gjennomgåtte tekstene både skriftlig og muntlig og sette tekst og forfatterskap inn i en større litteraturhistorisk og ideologisk kontekst.
  • Gjøre rede for grunnleggende litteraturteoretiske problemstillinger som er relevante i fortolkningen av det aktuelle forfatterskapet og tekstmaterialet.
  • Du har også fått styrket dine leseferdigheter og evnen til å uttrykke deg på fransk både skriftlig og muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

FRA1301 – Fransk litteratur (prosa) eller tilsvarende kunnskaper.

Overlappende emner

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. Ta evt kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 1 time seminar i 14 uker. Ved få påmeldte studenter kan emnet bli avlyst.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Studenten skal levere en oppgave på 4 sider à 2300 tegn, skrevet på fransk. Oppgavene må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen. Les mer om retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.
Eksamensformen er sluttevaluering i form av en hjemmeeksamen på tre dager. Det skrives et arbeid på fransk på 5 sider à 2300 tegn.

Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Emnet bruker gradert bokstavkarakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2017

Uregelmessig

Eksamen

Høst 2017

Uregelmessig

Undervisningsspråk

fransk