FRA4194 – Masteroppgave i fransk språk

Kort om emnet

Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid på 80-100 sider om et tema basert på din godkjente prosjektskisse. Oppgaven skrives på fransk.

For studenter som starter på master fra høsten 2015:

For å kunne levere masteroppgave i fransk språk, kreves det at du har bestått emnet FRA4100 Fransk språk: teori og lingvistikk (5 studiepoeng). Du må i tillegg ta minst 20 studiepoeng i fransk språk.

 

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet:

  • kan du formulere og avgrense en faglig problemstilling
  • kan du planlegge og fullføre et omfattende vitenskapelig arbeid
  • kan du samle inn, systematisere og analysere store mengder informasjon
  • kjenner du til forskningsetiske normer og kan referere og forholde deg kritisk til kildene dine
  • kan du presentere større informasjonsmengder på en strukturert måte
  • kan du bruke relevant språkvitenskapelig teori og forskningsmetode og gjennomføre analyser med et høyt refleksjonsnivå
  • har du avanserte akademiske språkferdigheter i fransk

Karakteren du får viser i hvilken grad du samlet sett har nådd disse læringsmålene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

60 studiepoeng overlapp mot FRA4190 – Masteroppgave i fransk språk (videreført)

Undervisning

Adgang til undervisning

Individuell veiledning.

Når prosjektskissen din er godkjent og veiledningen begynner, fyller du og veileder ut veiledningsavtalen og leverer den til studiekonsulenten. Veiledning er en obligatorisk del av masterstudiet, og veiledningsavtalen må være godkjent før du kan levere masteroppgaven.

Se Informasjon om masterstudiet og masteroppgaven

Eksamen

Innleveringsfrist for masteroppgaven er innen 15. september eller 15. november i høstsemesteret, og 15. februar eller 15. mai i vårsemesteret.

Det blir obligatorisk muntlig eksamen for alle som melder seg til masteroppgaven for første gang fra og med våren 2016. Muntlig eksamen gjennomføres av samme kommisjon som sensurerer masteroppgaven. Eksamen varer i circa 30 min. Eksamen er kun justerende, du får én samlet karakter.

Informasjon om praktiske rutiner rundt skriving og levering av masteroppgaven ved ILOS.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterbeskrivelse for FRA4194. 

Sensurveiledning for masteroppgaver ved ILOS

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Fransk