FRA4308 – Litterært oversetterseminar 1 (fransk fordypning)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i litterær oversettelse fra fransk til norsk. Studentene arbeider med å oversette litterære tekster, fortrinnsvis kortprosa (noveller, brev, prosadikt med mer) av en eller flere franske forfattere. Tekstene, som velges av faglærer, kommenteres og diskuteres i seminarform. De skal være representative for sin epoke og sin forfatter. Pensum består av 600-800 sider tekst, sideantall avhengig av tekstenes vanskelighetsgrad.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du:

  • lage lesverdige oversetter av litterære tekster fra fransk til norsk
  • gjøre rede for grunnleggende oversettelsesfaglige problemstillinger
  • i din oversettelsespraksis ta høyde for historisk-kulturelle forhold som ligger i og bak teksten og stilistiske særtrekk hos forfatteren
  • gjøre rede for og i praksis ta hensyn til kontrastive trekk i forholdet mellom fransk og norsk

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterstudiet i fransk, eller et annet relevant masterprogram.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

God skriftlig beherskelse av både det norske språket og det franske språket. Emner i fransk litteratur, kultur og samfunn, samt litteratur- og oversettelsesteori.

Undervisning

Undervisningen består av én dobbelttime seminar i uken i 10 uker. Det forutsettes regelmessige innleveringer og at studentene kommenterer og diskuterer hverandres oversettelser under ledelse av faglærer. Til hver oversettelse utpekes en opponent som har forberedt seg spesielt, men alle kommer med innspill.

Les mer om retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en mappeinnlevering.

For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten ha fått godkjent obligatorisk aktivitet. Eksamen består av en mappe med fire skriftlige oppgaver som bearbeides gjennom semesteret. Mappen skal til sammen ha et omfang på 10-15 sider à 2300 tegn uten mellomrom.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Godkjenning av obligatorisk aktivitet er gyldig de to neste semestrene emnet blir gitt.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2020

Vår 2016

Vår 2013

Vår 2012

Uregelmessig

Eksamen

Høst 2020

Vår 2016

Vår 2013

Vår 2012

Uregelmessig

Undervisningsspråk

Norsk og fransk