FRA4391 – Masteroppgave i fransk litteratur

Kort om emnet

Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid på 40-50 sider om et tema basert på din godkjente prosjektskisse. Oppgaven skrives på fransk.

Masteroppgaven på 30 studiepoeng velges av de studentene som har tatt EAS4900 – Internasjonalt prosjektsemester Europa - Amerika (videreført) eller har vært på utveksling i 3. semester.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet:

  • kan du formulere og avgrense en faglig problemstilling
  • kan du planlegge og fullføre et vitenskapelig arbeid
  • kan du samle inn, systematisere og analysere informasjon
  • kjenner du til forskningsetiske normer og  kan referere og forholde deg kritisk til kildene dine
  • kan du presentere større informasjonsmengder på en strukturert måte
  • kan du bruke relevant litteraturvitenskapelig teori og forskningsmetode til å gjennomføre litterære analyser
  • har du akademiske språkferdigheter i fransk

Karakteren du får viser i hvilken grad du har nådd disse læringsmålene

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

For å kunne levere masteroppgave i fransk litteratur, kreves det at du har bestått emnet  LIT4000 – Litteraturvitenskapelig forskningspraksis (5 studiepoeng). Du må i tillegg ta minst 20 studiepoeng i fransk litteratur.

Undervisning

Individuell veiledning.

Når prosjektskissen din er godkjent og veiledningen begynner, fyller du og veileder ut veiledningsavtalen og leverer den til studiekonsulenten. Veiledning er en obligatorisk del av masterstudiet, og veiledningsavtalen må være godkjent før du kan levere masteroppgaven.

Se Informasjon om masterstudiet og masteroppgaven

Eksamen

Fristen for å levere masteroppgaven til ordinær tid er 1. juni. For informasjon om rutiner for innlevering og eventuelt utsettelse, se her:

http://www.hf.uio.no/ilos/studier/masteroppgave/

ILOS har utarbeidet en veiledning for de som sensurerer oppgaven. Her finner du informasjon om hva som vektlegges i karakterfastsettelsen:

Sensorveiledning ILOS.

 

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Detaljert karakterbeskrivelse for masteroppgaver på ILOS: Felles karakterbeskrivelse.  

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Fransk