Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grundig oversikt over italiensk språkhistorie med henblikk på utviklingen fra latin til italiensk og med fokus på fonologi, morfologi og syntaks.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, har du:

  • fått kunnskap om hovedtrekkene og utvalgte detaljer i den språkhistoriske utviklingen fra klassisk latin til moderne italiensk.
  • fått innsikt i hovedlinjene i italiensk språkhistorie.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til master i italiensk, eller et annet relevant masterprogram.

Ved få påmeldte studenter kan emnet bli avlyst.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes en bachelorgrad fra en italiensk studieretning. Emnet LAT1100 – Innføring i latin (nedlagt) er i tillegg anbefalt, samt ITA2101 – Italiensk morfosyntaks 1 (nedlagt), ITA2102 – Italiensk morfosyntaks 2 (nedlagt).

Undervisning

Det gis to timer forelesning/seminar i 14 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du skal levere to oppgaver skrevet på italiensk, som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen.

Retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet (se over) må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en skoleeksamen på 4 timer.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Italiensk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Uregelmessig

Eksamen

Uregelmessig

Undervisningsspråk

Italiensk