ITA4501 – Italia i Vestens kultur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet lar deg dykke ned i ulike aspekter av italiensk kultur og forstå hvorfor italiensk kultur har vært så viktig og innflytelsesrik i den vestlige verden. På pensum står primærkilder fra flere forskjellige århundrer på originalspråket. Fokus vil blant annet ligge på: Dante og Petrarca som moderne europiske intellektuelle; humanisme og gjenoppdagelsen av antikken; renessansekunst og Giorgio Vasaris «Le vite de' piú eccelenti architetti, pittori e scultori italiani». Viktige verk i den europeiske kanon, som Machiavellis «Il principe», Castigliones «Il libro del cortegiano» og Primo Levis vitnesbyrd om den jødiske deportasjonen, vil bli analysert og diskutert. Noen forelesninger vil dreie seg om viktige perioder i italiensk film (nyrealismen og Federico Fellini). Alle de periodene som gjennomgås på emnet vil bli satt i en historisk kontekst.

 

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet:

  • har du inngående kunnskap om noen berømte fenomener med opprinnelse i Italia (blant annet humanisme, renessansen, facismen, nyrealismen)
  • har du kunnskap om et utvalg berømte italienere og kan vurdere deres rolle i europeisk kultur (blant annet Dante, Machiavelli, Castiglione, Luigi Pirandello, Primo Levi, Federico Fellini)
  • kan du analysere forskjellige historiske og kulturelle prosesser i Italia, f.eks. renessansen, andre verdenskrig og etterkrigstiden, og sammenlikne dem med liknende prosesser i Europa
  • kan du bruke litterære, lingvistiske og historiske analytiske tilnærminger til fagstoff
  • kan du lese, analysere og forholde deg kritisk til italienske primærkilder fra forskjellige århundrer, på originalspråket
  • kan du skrive en lengre, akademisk oppgave på italiensk, der du viser originalitet og bruker kilder og bibliografi på korrekt måte
  • kan du med trygg språkføring gjøre en muntlig presentasjon på italiensk

Den endelige karakteren din viser i hvilken grad du har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til master i italiensk, eller et annet relevant masterprogram.

Undervisning

Undervisningen gis som en forelesningsrekke med 2 timer i 10 uker og 2 timer seminar i 4 uker, totalt 28 timer.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du skal levere en skriftlig kvalifiseringsoppgave (utkast til semesteroppgaven) og holde ett muntlig innlegg. Aktivitetene må godkjennes av faglærer før eksamen.

Godkjent aktivitet er kun gyldig inneværende semester.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en semesteroppgave på 7-10 sider (a 2300 tegn).

Sensorveiledninger

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Italiensk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Italiensk (noen forelesninger vil kunne være på norsk/engelsk)