Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et fordypningsstudium i litteraturteori der du studerer én eller flere litteraturteoretiske tradisjoner eller problemstillinger. Temaene varierer fra semester til semester. Mer spesifikk informasjon om det aktuelle tema finnes på semestersiden.

Pensum består av 500–700 sider teori. I tillegg kommer eventuelt et utvalg litterære tekster, i omfang tilsvarende ett verk.

Emnet finnes også i en tyve-poengsversjon med kode LIT4300B. Tyve-poengsversjonen har et større pensum og krav om en lengre semesteroppgave.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet, har du:

  • innsikt i sentrale teoretiske perspektiver og begreper
  • utviklet evnen til å diskutere både teoretiske problemstillinger i og for seg og deres implikasjoner for praktisk litterær analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til masterprogrammet Allmenn litteraturvitenskap. Enkeltemnestudenter kan ikke ta dette emnet.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot LIT4300B – Litteraturteoretisk studium I

Undervisning

Seminarundervisning: to timer i uken i ti uker. I tillegg kommer lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret. Undervisningen forutsetter at studentene deltar aktivt.

Undervisningen gis samlet, enten studentene følger ti- eller tyvepoengsversjonen av emnet.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: I løpet av seminaret skal du presentere, og få godkjent, et utkast til semesteroppgaven. Utkastet vurderes av faglærer.

Godkjent aktivitet er kun gyldig i inneværende semester.

 

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må godkjennes før eksamen.

Eksamensformen er en semesteroppgave. Tema for semesteroppgaven bestemmes av studenten i samarbeid med faglærer. Oppgaven skal være på 9 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). Avvik i omfang på mer enn +/- 10 prosent kan føre til trekk i karakteren. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

 

Sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Alternerer med LIT4310A, som gis hver vår.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk

høsten 2021