Dette emnet er nedlagt

POR2316 – Portugisiskspråklig lyrikk (19. og 20. århundre)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Presentasjon av portugisiskspråklig lyrikk fra de siste 200 år. Emnet gir en grunnleggende innføring i diktanalyse.

Gjennom studiet av et representativt utvalg lyriske tekster fra romantikken og til vår egen tid fra Portugal, Brasil og det portugisisktalende Afrika gir emnet en oversikt over den lyriske tradisjon og dens utvikling i det lusofone området.

Hva lærer du?

Etter fullført emne kan du:

  • Identifisere den portugisisk lyriske tradisjon og dens utvikling i det lusofone området
  • Analysere ulike typer lyriske tekster
  • Anvende et relevant begrepsapparat og sette tekstene inn i en større kulturhistorisk sammenheng

Undervisningen skal også bidra til å forbedre din evne til å forstå portugisisk og uttrykke deg på portugisisk skriftlig og muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter bestått eksamen i POR1102 – Portugisisk språk 2 og POR1300 – Portugisiskspråklig litteratur, innføring (nedlagt), eller tilsvarende studier.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer seminar 2 ganger i uken i 7 uker (14 seminarer), med innlagte skrivepauser.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du må møte til undervisningen minst 10 av 14 ganger og skrive en kvalifiseringsoppgave (på ca. to sider) på portugisisk.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 4-timers skriftlig eksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler på eksamen: Ettspråklig portugisisk ordbok uten grammatikkdel og bøyningsmønstre.

Eksamensspråk

Eksamen skal besvares på portugisisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Uregelmessig - ta kontakt med studiekonsulenten.

Eksamen

Undervisningsspråk

Portugisisk