POR4120 – Avanserte temaer innen portugisisk språk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet handler om temaer som er viktige innenfor portugisisk språk, og hvordan forskjellige språkforskere har behandlet dem. Det gir også innsikt i sentrale lingvistiske begreper.

Det faglige temaet skifter fra semester til semester, men alle spesialiseringene har det til felles at du får dypere kjennskap til grunntrekk i portugisisk språk.

Temaet for høstsemesteret 2020 er som følger: "Kroppen i språk"

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet skal du

  • Kunne lese og forstå fagstoff om portugisisk språk, og vurdere det kritisk
  • Kunne undersøke grammatiske problemer
  • Kjenne til de viktigste trekkene og forfatterne innen temaet som undervisningen tok for seg

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterprogrammet i Europeiske språk, studieretning spansk, portugisisk, eller til et annet relevant masterprogram.

Hvis du er tatt opp til et annet masterprogram kan du etter søknad få adgang til emnet hvis det er klarert med programmet ditt.

Undervisning

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19.

Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke undervisningsaktiviteter som tilbys digitalt. Følg med på semestersidene for oppdatert informasjon.

Kravet om obligatorisk oppmøte bortfaller, men vi anbefaler sterkt at du følger all undervisning.


Undervisningen består av 2 timer seminar ukentlig i 14 uker. Hver uke skal du lese en artikkel og skrive et sammendrag eller presentere det muntlig.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet:

  • Du skal levere to kvalifiseringsoppgaver.

Aktiviteten må godkjennes av faglærer før eksamen. Godkjent aktivitet er bare gyldig inneværende semester.

Her finner du informasjon om hvordan søke om gyldig fravær og utsettelse. Vær oppmerksom på at fravær som overskrider 50 % av all obligatorisk undervisning på emnet i utgangspunktet ikke godkjennes, selv om årsak kan dokumenteres.

Eksamen

Du må få godkjent obligatorisk aktivitet (se over) før du kan fremstille deg til eksamen.

Eksamen på emnet er en tredagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være mellom 5 og 10 sider à 2300 tegn og må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Portugisisk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Obligatorisk aktivitet er bare gyldig inneværende semester. Det betyr at det bare er mulig å ta eksamen inneværende semester.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2020

Eksamen

Høst 2020

Undervisningsspråk

Portugisisk