SPA2502 – Politiske bevegelser i den spansktalende verden

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Plutselig, uforutsigbart og tilsynelatende spontant kan det oppstå politiske bevegelser som setter i gang grunnleggende endringer i samfunnet. I Latin-Amerika har politiske og sosiale bevegelser vært en avgjørende drivkraft bak samfunnsendringer som uavhengigheten på begynnelsen av 1800-tallet, avviklingen av slaveriet, kvinnelig stemmerett og diktaturenes fall på 1980-tallet.

Emnet er bygd opp rundt tre eller fire «case-studier», det vil si fordypning i tre eller fire aktuelle politiske bevegelser i den spansktalende verden.

I dette kurset undersøker vi:

  • Hva som kjennetegner politiske bevegelser (Hvordan har disse bevegelsene oppstått?  Og hva avgjør om de får gjennomslag eller ikke?)
  • Hva de politiske bevegelsene kan fortelle oss om samfunnet de har oppstått i?
  • De politiske bevegelsenes kulturelle utrykk og hvordan de kommuniserer sitt budskap

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, har du:

  • En teoretisk forståelse av politiske og sosiale bevegelser, med vekt på det 19. – 21. århundre.
  • En bred kunnskap om sentrale kulturelle og politiske trekk i den spansktalende verden.
  • En grundig forståelse av noen sentrale kulturelle og politiske trekk i noen spansktalende land.
  • Evne til å bruke kulturelle uttrykk og politisk kommunikasjon som historiske kilder.
  • Fått øvelse i å arbeide med «case-studier», herunder å lese og forstå tekster på spansk i ulike sjangre om samme tema.
  • Evne til å skrive korte akademiske tekster på spansk om kulturelle og politiske temaer på idiomatisk korrekt spansk og med et faglig relevant ordforråd.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

IBER1501 eller SPA1500.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SPA4502 – Politiske bevegelser i den spansktalende verden

Undervisning

14 ukers undervisning med to timers seminarundervisning per uke.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Du må få godkjent seks obligatoriske oppgaver av begrenset omfang. Noen av disse vil være en del av seminarundervisningen, mens andre vil være hjemmeoppgaver. For at du skal få mest mulig utbytte av seminaret, er det viktig at du møter forberedt og deltar aktivt.  

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er 3-dagers hjemmeeksamen. 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Spansk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet går for første gang vår 2019.

Undervisningsspråk

Norsk

Spansk