Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet kombinerer studiet av tekst, litteraturkritikk og -historie. Tekster kan velges fra hele det spanskspråklige området, Spania og Spansk-Amerika, fra ett eller begge språkområder og fra alle epoker.

Hva lærer du?

Emnet er en spesialisering innen spanskspråklig teater.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er manuelt opptak til emnet - ta kontakt med studiekonsulenten.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SPA2308 – Spanskspråklig teater I

Undervisning

Selvstudium under veiledning.

For å kunne gå opp til eksamen må du ha fått godkjent to mindre oppgaver av faglærer i løpet av semesteret.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Semesteroppgave på 10 sider (standardside = 2300 tegn) pluss forside og bibliografi. Oppgaven skal skrives på spansk over et emne som er valgt i samråd med faglærer.

Eksamensspråk

Oppgaven skrives på spansk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet er et leseemne som kan tilbys dersom vi har undervisningskapasitet til det. Ta kontakt med studiekonsulenten.

Undervisningsspråk

Spansk