Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset kombinerer studiet av tekst, litteraturkritikk og -historie. Tekster kan velges fra hele det spanskspråklige området, Spania og Spansk-Amerika, fra ett eller begge språkområder og fra alle epoker.

Hva lærer du?

Emnet blir en spesialisering innen spanskspråklig teater.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever bestått eksamen i SPA1102 – Spansk språkkunnskap B og SPA1300 – Spanskspråklig litteratur, innføring eller tilsvarende.
Andre tilsvarende forkunnskaper må dokumenteres. Ta kontakt med studiekonsulenten.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at studenten har avlagt SPA2101 – Spansk språk: Syntaks med oversettelse eller har tilsvarende språkkunnskaper.
Studenten bør også ha avlagt IBER1501 – Den iberiske verden - en historisk innføring (nedlagt), SPA2301 – Spanskspråklig litteraturkunnskap (19. - 21. århundre) og/eller SPA2302 – Spanskspråklig litteraturkunnskap (16. - 18. århundre) (videreført).

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SPA3303 – Spanskspråklig teater (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesning i 10 uker, og strekker seg over et helt semester med et par innlagte skrivepauser.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Studenten skal levere to mindre oppgaver som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Classfronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i CF. Studenter som ikke behersker CF, må gå på kurs hos Student-IT.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en semesteroppgave på 10 sider à 2300 tegn pluss forside, kildehenvisninger og bibliografi. Oppgaven skal skrives over et emne som er valgt i samråd med faglærer.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en Obligatorisk erklæring vedr. fusk. Se mer her.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Semesteroppgaven skrives på spansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Dette emnet gikk siste gang høsten 2006 og er fra høsten 2007 erstattet av SPA3303 – Spanskspråklig teater (nedlagt).

Undervisningsspråk

Spansk