SPA2301 – Spanskspråklig litteraturkunnskap (19. - 21. århundre)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en fordypning i spansk og spansk-amerikansk litteratur der hovedvekten vil ligge på poesi og fiksjonsprosa (romaner, noveller, diktning og teater) fra 19.-21. århundre.

Emnet vil ha et todelt fokus:

  1. Gjennomgang av hovedtrekk i spanskspråklig litteraturhistorie
  2. Diskusjon og analyse av sentrale temaer, litterære teknikker og andre problemstillinger i moderne spanskspråklig litteratur

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet har du:

  • Innsikt i spansk og spansk-amerikansk kultur og samfunn gjennom et studium av romaner, noveller, diktning og teater fra det 19.- 21. århundre.
  • Evnen til å foreta litterær analyse, anvende et relevant begrepsapparat, og sette litteraturen inn i en større sammenheng.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever bestått eksamen i SPA1101 – Spansk språkkunnskap A og SPA1300 – Spanskspråklig litteratur, innføring, eller tilsvarende studier. Hvis du har tilsvarende studier fra andre institusjoner må du søke om å få det godkjent ved UiO, og/eller sende dokumentasjon til studiekonsulenten, i god tid før du kan melde deg til emnet.

Undervisning

Seminar, 2 timer i uken i 10 uker. Seminarene forutsetter aktiv deltakelse fra studentene, og det innebærer å møte forberedt til undervisningen.

Følgende to aktiviteter må være godkjent for å gå opp til eksamen:

1. En skriftlig oppgave eller en multimedia-oppgave (ca. 1000 ord).

2. En muntlig presentasjon som tas opp på podcast (5-10 minutter).

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er 3-dagers hjemmeeksamen. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Hjemmeeksamen besvares på spansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2022

Eksamen

Vår 2022

Undervisningsspråk

Spansk