Dette emnet er nedlagt

TYSK1505 – Tysk områdekunnskap: Det gjenforente Tyskland i Europa siden 1990

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler Tysklands geografi, politikk, økonomi, samfunnsutvikling og kultur siden 1990. Hovedfokus ligger på gjenforeningsprosessen og utenrikspolitikken, spesielt med hensyn til Tysklands rolle i Europa.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet, har du:

  • grunnleggende kunnskap om tysk politikk og samfunn siden 1990.
  • et reflektert forhold til stoffet.
  • forbedret evne til å gi skriftlige og muntlige framstillinger på tysk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Undervisningen forutsetter at du har minst nivå II (eller tilsvarende) fra videregående skole med karakteren 4 eller bedre.

Undervisning

Undervisningen består av 3 timer undervisning i uken i 12 uker. Du møter til 2 timer forelesning og 1 time seminar i uken.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet:

  • Det er 75 % pliktig oppmøte. Fravær utover dette må dokumenteres til eksamenskonsulenten.
  • Det skal holdes et muntlig innlegg.
  • En kvalifiseringsoppgave (på 4 sider á 2300 tegn med mellomrom) må være godkjent for at du kan fremstille deg til eksamen.

Retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingsformen på emnet er en hjemmeksamen på tre arbeidsdager. Oppgaven skal ha et omfang på 6 sider á 2300 tegn (med mellomrom). Ved vurdering legges vekt på studentenes kunnskaps- og refleksjonsnivå, samt deres språklige ferdigheter. Obligatorisk aktivitet må være godkjent før du fremstiller deg til eksamen.

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Det er ditt eget ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Tysk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Annenhver vår fra 2011

Alternerer med TYSK1504

Eksamen

Annenhver vår

Undervisningsspråk

tysk