MEVIT1013 – Medieanalyse: Intervjuer og fokusgrupper

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et analysemne. Studentene skal gjennomføre 4 analysemner hver på 5 studiepoeng. Analyseemnene ligger etter hverande i første og tredje semester.

For å forstå hvordan media fungerer, er det avgjørende at vi forstår hvordan media produseres og hvordan media brukes. Både medieproduksjon og mediebruk er skapende aktiviteter som involverer individer og grupper med ulik erfaring og mediekompetanse, og som finner sted i ulike sosiale og materielle kontekster. En utfordring for medievitenskapen er å få innsikt i både produksjons- og resepsjonsprosesser. Dette emnet fokuserer på kvalitative forskningsmetoder i studier av medieproduksjon og mediepublikum. 

Hva lærer du?

Når emnet er gjennomført kan du:

  • Demonstrere kjennskap til design av kvalitative studier.
  • Vise kjennskap til sentrale perspektiver for studier av medieproduksjon.
  • Vise kjennskap til sentrale perspektiver for studier av mediepublikum
  • Gjennomføre kvalitativ datainnsamling og analyse.
  • Skrive forskningsrapport

Opptak og adgangsregulering

Kun programstudenter på bachelorprogrammet i medievitenskap kan få opptak til dette emnet.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot MEVIT2800 – Metoder i medievitenskap

Undervisning

Undervisningen foregår i forelesninger og i workshops.

Obligatorisk aktivitet:

Individuell kvalifiseringsoppgave: skriftlig oppgave med forskningsdesign og intervjuguide. + vurdering publikasjon av kvalitativ studie. Vurderes til godkjent/ikke-godkjent.

Det vil tilbys en kort gruppeveiledning (15-20 minutter pr gruppe) i forbindelse med innlevering av gruppeoppgaven.

 

Eksamen

Gruppeoppgave: Forskningsrapport av en intervju/fokusgruppestudie over valgfritt medierelatert emne.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

 

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Periodiske emneevalueringer

Periodisk emneevaluering høsten 2020

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk