MEVIT1001 – Innføring i medier og kommunikasjon: Teori og historie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innføringsemnet er obligatorisk og går gjennom hele første studieår.

Medienes innhold, struktur og bruksmønstre endrer seg raskt. I dette emnet lærer du teorier som kan brukes til å forstå og analysere medie- og kommunikasjonsutviklingen. Emnet gir innsikt i et bredt spekter av teoritradisjoner: fra teorier om offentlighet og makt, til tekstvitenskapelige teorier, kulturteori, og teorier om teknologisk og samfunnsmessig endring. Vi vektlegger historiske perspektiver, du lærer om norsk og global mediehistorie og får innsikt i medievitenskapelig historieskriving og bruk av historiske kilder (historiografi). Et sentralt tema er sammenhengen mellom medieutvikling og samfunnsutvikling og hvordan kontroversielle temaer – som for eksempel voldsskildringer, propaganda, netthets og utnytting av persondata – gir opphav til mediepolitiske debatter.

Emnet er forskningsnært. Du møter forskere som forteller om aktuelle prosjekter og får innsikt i hvordan forskning foregår i praksis. Du får se og analysere historiske medieuttrykk, og får møte reguleringsmyndigheter og andre medieaktører som forteller om aktuelle dilemmaer.

Hva lærer du?

Når du har bestått emnet kan du

  • Forklare sammenhenger mellom medier, medievitenskap og samfunnsutvikling
  • Sammenligne hovedtrekk i sentrale teoritradisjoner
  • Gjøre rede for hovedlinjene i norsk og global mediehistorie
  • Bruke historiske kilder og praktisere kildekritikk
  • Vurdere aktuell medievitenskapelig forskning
  • Analysere og kritisk vurdere aktuelle medieutfordringer

Opptak og adgangsregulering

Kun programstudenter på bachelorprogrammet i medievitenskap kan få opptak til dette emnet.

Overlappende emner

MEVIT1210 – Mediehistorie og medieinstitusjoner (10 studiepoeng) og MEVIT2110 – Medie- og kulturteori (10 studiepoeng), totalt 20 studiepoeng, kan innpasses som "MEVIT1001 Innføring i medier og kommunikasjon: teori og historie" (20 stp). 

NB! Hvis du tok bare ett av disse emnene (MEVIT1210 eller MEVIT2110), må du ta hele innføringsemnet (20 poeng).

Undervisning

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet.

Dette emnet har obligatorisk oppmøte de tre oppstartsdagene (mandag til onsdag til uke 35). 

Det er ditt ansvar å overholde gjeldende oppmøtekrav og frister for obligatoriske aktiviteter, samt gjøre deg kjent med regler for obligatoriske aktiviteter på HF

 

Adgang til undervisning

Undervisningen går over to semestre og veksler mellom forelesninger, forskermøter, visninger, ekskursjoner og workshops. Studentene leser teori og historie, møter aktuell forskning, gjør egne analyser og møter medieaktører som drøfter aktuelle dilemmaer.

Eksamen

Emnet har mappeeksamen som består av både individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Oppgavene blir fordelt utover de to semestrene emnet varer.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Periodiske emneevalueringer: 

Periodisk emneevaluering høsten 2019 / våren 2020

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver høst

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk