Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en gjennomgang av den norske filmhistorien fra da de første filmene ble vist og fram til dagens norske filmproduksjoner.

Emnet legger vekt på både estetiske og institusjonshistoriske trekk ved mediets utvikling i Norge. Sentrale norske filmregissører fra pionerer som Rasmus Breistein og Tancred Ibsen til moderne filmskapere som Bent Hamer og Sara Johnsen vil bli underlagt særlig oppmerksomhet.

Det blir lagt vekt på å utvikle en filmanalytisk kompetanse. Den særegne norske kommunale film- og kinoinstitusjonen vil utgjøre et annet fokuseringspunkt.

Hva lærer du?

Emnet gir studentene en oversikt over sentrale trekk ved den norske filmens utvikling. Gjennom forelesninger og arbeid i seminargrupper skal studentene oppøve sine analytiske ferdigheter gjennom analyseoppgaver og skriftlige og muntlige presentasjoner.
Studentene skal:

  • forstå sentrale utviklingstrekk i norske filmhistorie
  • lære ulike analytiske perspektiver knyttet til filmanalysen.
  • studere den norske filmen i et internasjonalt perspektiv.
  • forstå sentrale trekk ved den særnorske institusjonshistorien.
  • presentere kunnskap om norsk filmhistorie skriftlig og muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at studentene har tilegnet seg grunnleggende analytisk kunnskap og forståelse innen det humanistiske feltet.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MEVIT4527 – Norsk film: historie og analyse (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, regelmessige filmvisninger og arbeid i seminargrupper. Forelesningene vil i stor grad foregå på kveldstid i Cinemateket (Filmens hus). Studenter på emnet får gratis inngang. 

I seminarene forventes aktiv deltagelse fra studentenes side i form av diskusjoner og ulike former for presentasjoner.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet.

Denne består av en muntlig gruppepresentasjon om et oppgitt tema. Presentasjonen vurderes til godkjent eller ikke godkjent. Den obligatoriske aktiviteten må være godkjent for å kunne stille til eksamen.

Det er ditt ansvar å overholde frister for obligatoriske aktiviteter. Dersom du blir syk eller har annen gyldig grunn til fravær fra obligatoriske aktiviteter, meld fra i nettskjemaet på denne siden.

Eksamen

En tredagers hjemmeeksamen på inntil 10 normalsider (á 2300 tegn uten mellomrom).

Den obligatoriske aktiviteten må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Emnet tilbys annethvert år.

Eksamen

Høst 2020

Emnet tilbys annethvert år.

Undervisningsspråk

Norsk