MEVIT3540 – Bildedannelse - et universitet av bildemedier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnets tema er bildedannelse: Hva er og hvordan dannes bilder?
Emnet gir en tverrfaglig innføring i ulike bildeformer vi ser og bruker i hverdagen, som fotografering, video, røntgen, MR og ultralyd.

Fokus rettes mot hvordan de ulike bildeformene brukes i praksis, og herunder hvordan de forstås innen sine respektive akademiske fagområder, som medievitenskap, kunsthistorie, medisin, astronomi, fysikk og forsvarsstudier. Fokus rettes også mot hvordan bildeteknologiene inngår i større kulturelle og samfunnsmessige sammenhenger.

Emnet berører spørsmål om tverrfaglig kunnskap om bildeteknologi og om begreper om bilde, representasjon, visualisering, simulering og bildedannelse. Hvilke bildeteknologier og fagområder som inngår i kurset vil kunne variere fra semester til semester, avhengig av hvem som har ansvaret for undervisningen og hvilke gjesteforelesere som bidrar til undervisningen. Dette vil bli opplyst nærmere om før emnestart hvert semester.

Hva lærer du?

Når emnet er fullført forventes det at studenten med sin kunnskap, forståelse, innsikt og sine ferdigheter skal kunne:

 • beskrive og diskutere anvendelser av og grunnprinsipper for ulike bildeteknikker (som fotografi, video, røntgen, MR og ultralyd)
 • vite om, forstå og analysere en rekke hverdagspraksiser hvor visuelle teknikker er viktige, som
  • kamerabaserte bilder (som fotografi, video og film)
  • medisinske bilder (som røntgen, MR eller PET scan)
  • samfunnsmessig regulerende bilder (som overvåkingskamera, biometriske passfoto)
  • astronomiske, meteorologiske og geologiske bilder
 • gjøre rede for og diskutere
  • teknikker, prinsipper og perspektiver som er relevante for å forstå flere typer bildeteknologier
  • teorier, begreper og problematikker som er relevante for å forstå ulike bildeteknologier i et kulturelt og samfunnsmessig perspektiv
  • drøfte ulike typer bildedannelser med hensyn til deres kulturelle og samfunnsmessige betydning

For studenter fra HF og SV vil ny kunnskap om grunnleggende teknikker og prinsipper kunne supplere deres kunnskap om kulturelle og samfunnsmessige sammenhenger bildeteknologier inngår i.
For studenter fra andre fakulteter vil ny kunnskap om kulturelle og samfunnsmessige sammenhenger bildeteknologier kunne supplere deres kunnskap om grunnleggende teknikker og prinsipper.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MEVIT4540 – Bildedannelse - et universitet av bildemedier

Undervisning

Undervisningen består normalt av tilsammen 28 timer med forelesninger/seminarer, hvorav minst fire inkluderer gjesteforelesninger fra andre fagområder enn medievitenskap. I tillegg vil det kunne være en eller flere ekskursjoner/seminarer for å erfare bildedannelse i praksis, i en «hands on» innføring i et utvalg teknikker. Undervisningsspråket er norsk (eller skandinaviske språk), men det vil kunne være enkeltforelesninger på engelsk. Seminarene vil bidra til utvikling av et norsk begrepsapparat.

 

Obligatoriske aktiviteter og fravær

Det er studentens eget ansvar å ha oversikt over obligatoriske aktiviteter, og overholde oppmøtekrav og frister. Alle må gjøre seg kjent med regler for obligatoriske aktiviteter på HF. Dersom du blir syk eller har en annen gyldig grunn til fravær fra obligatoriske aktiviteter, må du søke om fravær så snart som mulig og senest samme dag (som fraværsdagen eller innleveringsfristen). Dokumentasjon på fraværet må sendes inn til instituttet innen tre virkedager.

Eksamen

Eksamen består av en tredagers hjemmeeksamen. Studenten skal levere en selvstendig eksamensbesvarelse på inntil 10 normalside (en side regnes som ca. 2300 tegn uten mellomrom).

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering våren 2019

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2021

Vår 2019

Høst 2017

Eksamen

Vår 2021

Vår 2019

Høst 2017

Undervisningsspråk

Norsk