MEVIT3800 – Medievitenskapelige profesjonsferdigheter

Kort om emnet

Vi anbefaler at programstudenter på bachelorprogrammet i medier og kommunikasjon tar dette emnet på sitt 6. semester sammen med enten MEVIT3810 eller MEVIT3811. 

Emnet bygger videre på ferdigheter som studentene har tilegnet seg gjennom studieløpet på bachelorprogrammet i medier og kommunikasjon. I tillegg er det en anledning til å videreutvikle ferdigheter som trengs i arbeidet med bacheloroppgaven. Studentene kan som bachelorooppgave velge mellom forskningspraksis og praksis i arbeidslivet utenfor akademia. Begge typer praksis krever spissing av ferdigheter som er nødvendig i alle medievitenskapelige yrker, spesielt kompetanse i å lese, vurdere, kommentere, skrive og presentere fagstoff. Dette er også en anledning til å arbeide mer med å utforme ulike typer prosjekter, prosjektdesign og rapporter.

Hva lærer du?

Når du har bestått emnet kan du:

  • Skrive fagtekster med god språkføring, tydelig struktur og logisk oppbygging
  • Skrive populærvitenskapelig tekster
  • Lese og kritisk vurdere norske og engelske fagtekster ut fra oppbygging, formål, logisk argumentasjon mv.
  • Gi gode og konstruktive kommentarer på andres tekster som mottakerne har nytte av
  • Bruke ulike verktøy for å presentere tekster og annet fagstoff
  • Bruke ulike plattformer og verktøyer for samskriving og samarbeid
  • Skrive og vurdere ulike prosjektbeskrivelser og prosjektdesign

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på bachelorprogrammet medier og kommunikasjon. Programstudenter i medier og kommunikasjon anbefales å ta emnet som introduksjon til bacheloroppgaven.

Undervisning

Undervisningen er konsentrert til 4-5 uker i begynnelsen av sjette semester (vårsemesteret). Første gang emnet undervises er våren 2022.

Eksamen

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Første semester emnet har undervisning er vår 2022

Eksamen

Første semester emnet har eksamen er vår 2022

Undervisningsspråk

Norsk