Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Deltakelse i et medievitenskapelig forskningsprosjekt der studenten har selvstendig ansvar for gjennomføring av deler av prosjektet. Disse delene kan f.eks. være utforming av forskningsdesign, innsamling av datamateriale og gjennomføring av analyser. Arbeidet må i omfang tilsvare seks ukers fulltidsstudier.

Det forutsettes at prosjektet ledes av en medieforsker med doktorgradkompetanse. Forskeren må være ansatt ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Det lages en avtale om innholdet og det vitenskapelige assistentarbeidet som prosjektleder godkjenner og veileder i henhold til. Avtalen undertegnes i forkant av arbeidet (last ned skjema her (pdf)).

Emnet har følgende komponenter:

  • Veiledning i for- og etterkant
  • Selvstendig forskningsarbeid som beskrevet ovenfor
  • Et pensum på 500 sider knyttet til prosjektets tema, vitenskapsteoretiske innretning og/eller metode
  • En rapport på ca. 2 500 ord som beskriver og drøfter innholdet i forskningsarbeidet. Rapporten kan være et selvstendig arbeid, eller den kan inngå i publiserte arbeider fra prosjektet. I det siste tilfellet må studenten angi og veileder godkjenne hvilke deler av publikasjonene som utgjør rapporten.

Hva lærer du?

Studenten skal utvikle forskningskompetanse og evne til å vurdere og velge mellom ulike medievitenskapelige forskningsdesign og metoder.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

NB! For å kunne ta dette emnet må du først kontakte og få til en konkret avtale om vitenskapelig assistanse med en av de vitenskapelige ansatte ved Institutt for medier og kommunikasjon. Merk at emnepåmelding ikke er det samme som godkjenning av prosjekt, og du kan IKKE ta emnet uten at du har inngått en avtale.

Den signerte avtalen må leveres til instituttet (ved studiekonsulent) til godkjenning.

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på masterprogrammet i medievitenskap.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Det forutsettes en grad av selvstendig arbeid. Studentene får veiledning individuelt eller I grupper under hele prosessen.

Eksamen

Studenten må utarbeide en rapport på 2 500 ord på bakgrunn av det arbeidet hun/han har gjort. Rapporten leveres til oppdragsgiveren.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan skrive rapporten på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dersom du er student på Nordic Media-programmet, må du skrive rapporten på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Emnet kan kun tas en gang. Det er ikke mulig å ta eksamen på nytt.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering våren 2009

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Hvert semester

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)