MEVIT4897 – Selvvalgt emne I

Kort om emnet

Selvvalgt emne er en mulighet til å studere et tema som interesserer deg, men som det ikke tilbys et eget emne i. 
Du kan ta utgangspunkt i et emne på masternivå som har vært gitt tidligere ved IMK, som for eksempel emnene på denne siden, emner gitt eksternt, eller du kan formulere temaet og pensum selv. Du kan også få inspirasjon til temaet etter å ha studert oversikten over IMKs vitenskapelige ansatte, og hva de forsker på og hva de skriver om. 
 
Her har vi laget en egen side der du kan se eksempler på pågående forskning ved IMK, som kan brukes til inspirasjon for ditt selvvalgte emne.
 
Du har selv ansvar for å skaffe en egnet fagperson ansatt ved IMK for veiledning i forbindelse med skriving av semesteroppgaven.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Studenten

 • har avansert kunnskap innenfor det valgte temaet

Ferdigheter

Studenten

 • kan formulere en problemstilling
 • kan søke, skaffe, lese og forstå vitenskapelig litteratur
 • kan gjøre rede for og diskutere vitenskapelig litteratur innenfor et avgrenset område på en selvstendig og kritisk måte

Generell kompetanse

Studenten

 • kan skrive i en akademisk sjanger, bl.a. med en tydelig avgrensning og problemstilling, vitenskapelig referanseverk, og tydelig skille mellom gjengivelse av andres arbeid og egne synspunkter og konklusjoner
 • kan arbeide selvstendig med en vitenskapelig studie

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

VIKTIG! For å kunne ta dette emnet, må du gjøre følgende: 

- Du må finne en vitenskapelig person ansatt ved IMK som kan være din veileder.

- Du skriver og legger frem for veilederen en kort søknad som beskriver hva emnet handler om. Din søknad må inneholde følgende:

 • Tittel på emnet
 • Problemstilling
 • Pensumliste på 800 - 1000 sider som du ikke har blitt hørt i ved tidligere eksamener.

- Veileder må godkjenne emnebeskrivelsen ved å signere på skjema for selvvalgt emne, og returnere det til deg.

- Du leverer søknad og vedlegg til instituttet (ved studiekonsulent) til godkjenning

 • innen 1. mars i vårsemesteret eller
 • innen 1. oktober i høstsemesteret.

Emnet er kun for studenter med opptak til et av masterprogrammene ved IMK. 

Studenter på master i medier og kommunikasjon kan ha inntil 2 selvvalgte (dvs. inntil 20 studiepoeng) i sin mastergrad. Ønsker du å legge opp flere selvvalgte semesteroppgaver må du benytte emnekoden MEVIT4898. Studenter på master i politisk kommunikasjon eller Screen Cultures kan kun ta ett selvvalgt emne.

Undervisning

Studenten får inntil tre timer veiledning, forøvrig forutsettes det at studenten jobber selvstendig.

Studentene har selv ansvar for å skaffe en egnet fagperson ved IMK for veiledning i forbindelse med skriving av semesteroppgaven.

Muligheten for å finne en egnet fagperson ved IMK vil variere fra semester til semester avhengig av ledig veiledningskapasitet og temaet for det selvvalgte emnet.

Eksamen

Semesteroppgave på 15 normalsider, á 2300 tegn uten mellomrom.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Emnet kan kun tas en gang. Eksamen kan ikke avlegges på nytt.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)