MEVIT2112 – Journalistikk, kommunikasjon og formidling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et valgemne. Bachelorstudentene skal velge to av fire valgemner i 80-gruppa.

Journalistikken er en sentral samfunnsinstitusjon og spiller en viktig rolle i demokratiet. I dette emnet lærer du om journalistikkens samfunnsrolle og om utfordringer journalistikken står overfor når det gjelder å forvalte sin samfunnsrolle, herunder journalistikkens troverdighet og legitimitet. Videre fordyper vi oss i kravene til saklig og god formidling av vitenskap og fagstoff.

Gjennom aktuelle eksempler og praktisk trening utforsker vi plattformer og sjangre for kommunikasjon og formidling av fagstoff (for eksempel, podcast, videosnutt, pressemelding, kronikk), vi drøfter journalistiske stilgrep og virkemidler, og lærer av arbeidsmetodene til profesjonelle kommunikasjonsarbeidere.

Dette emnet gir deg ferdigheter som du trenger i arbeidslivet. Det introduserer også tema som du kan arbeide videre med på masterprogrammet i Medier og kommunikasjon.

Hva lærer du?

Kunnskap

Når du har bestått emnet har du:

 • Kjennskap til hva journalistikk er, som praksisfelt og som forskningsfelt
 • Kjennskap til journalistikkens rolle i demokratiet og utfordringer journalistikken står overfor i dag
 • Kjennskap til hva forskningsjournalistikk er

Ferdigheter

Når du har bestått emnet kan du:

 • Forstå og drøfte journalistikkens rolle i demokratiet og sentrale utfordringer journalistikken står overfor når det gjelder å forvalte sin samfunnsrolle
 • Vurdere og velge mellom ulike sjangre og tekstlige virkemidler i forskningsjournalistikk 
 • Forstå og bruke ulike medier og plattformer til å formidle fagstoff
 • Lage et produkt for en relevant mediekanal og vurdere dette produktet kritisk
 • Kritisk vurdere journalistikk ut fra kildebruk, innhold, journalistiske virkemidler etc.  
 • Skrive en akademisk tekst innen en gitt tidsramme

Generell kompetanse

Når du har bestått emnet kan du:

 • Delta aktivt i egen læring
 • Bruke kilder i tråd med god akademisk sitatteknikk
 • Kunne delta i diskusjoner om faglige problemstillinger knyttet til journalistikkens rolle i samfunnet

Opptak og adgangsregulering

Dette emnet er kun for programstudenter på bachelor i medier og kommunikasjon.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MEVIT1300 – Journalistikk, makt og mediebruk

Undervisning

Emnet tar for seg sentrale problemstillinger knyttet til journalistikk, kommunikasjon og formidling. Undervisningen gis som workshops som kombinerer introduserende presentasjoner, besøk av gjesteforelesere fra praksisområdet og studentaktive læringsformer. Studentene skal gjennom kurset prøve seg i sjangre knyttet til formidling av forskning og problemstillinger fra kultur, medier og teknologifeltet. Vi vil samarbeide med relevante medier og institusjoner, som for eksempel NRK, Morgenbladet, Aftenposten, Apollon, Khrono, forskning.no, informasjonsavdelingen på HF og UiO mv.

Emnet har én obligatorisk aktivitet som må være bestått for å kunne ta eksamen i emnet. For å få anledning til å fremstille seg til eksamen skal studentene i løpet av semesteret levere en kvalifiseringsoppgave. Kvalifiseringsoppgaven vil være en gruppeoppgave.

 

Eksamen

Tredagers hjemmeeksamen.

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk