MEVIT2112 – Journalistikk, kommunikasjon og formidling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et valgemne. BA-studentene skal velge to av fire valgemner i 80-gruppa.

Journalistikken er en sentral samfunnsinstitusjon og spiller en viktig rolle i demokratiet. I dette emnet lærer du om journalistikkens samfunnsrolle og om utfordringer journalistikken står overfor når det gjelder å forvalte sin samfunnsrolle, herunder journalistikkens troverdighet og legitimitet. Videre fordyper vi oss i kravene til saklig og god formidling av vitenskap og fagstoff. Hvordan kan man for eksempel formidle forskning om omstridte spørsmål som medienes effekter på barn og unge?

Gjennom aktuelle eksempler og praktisk trening utforsker vi plattformer og sjangre for kommunikasjon og formidling av fagstoff (for eksempel, podcast, videosnutt, pressemelding, kronikk), vi drøfter journalistiske stilgrep og virkemidler, og lærer av arbeidsmetodene til profesjonelle kommunikasjonsarbeidere.

Dette emnet gir deg ferdigheter som du trenger i arbeidslivet. Det introduserer også tema som du kan arbeide videre med på MA-programmet i Journalistikk, eller på MA-programmet i Medievitenskap.

Hva lærer du?

Når du har bestått emnet kan du:

  • Vise at du har en grunnleggende forståelse av journalistikkens rolle i demokratiet og sentrale utfordringer journalistikken står overfor når det gjelder å forvalte sin samfunnsrolle
  • Gjøre rede for forholdet mellom vitenskap, journalistikk, forskningsformidling. 
  • Vurdere og velge mellom ulike sjangre og tekstlige virkemidler i forskningsjournalistikk 
  • Forstå og bruke ulike medier og plattformer til å formidle fagstoff
  • Lage et produkt for en relevant mediekanal og vurdere dette produktet kritisk
  • Kritisk vurdere journalistikk ut fra kildebruk, innhold, journalistiske virkemidler etc.  

Opptak og adgangsregulering

Dette emnet er bare for programstudenter BA-Medievitenskap

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MEVIT1300 – Journalistikk, makt og mediebruk

Undervisning

Emnet tar for seg sentrale problemstillinger knyttet til journalistikk, kommunikasjon og formidling. Undervisningen gis som workshops som kombinerer introduserende presentasjoner, besøk av gjesteforelesere fra praksisområdet og studentaktive læringsformer. Studentene skal gjennom kurset prøve seg i sjangre knyttet til formidling av forskning og problemstillinger fra kultur, medier og teknologifeltet. Vi vil samarbeide med relevante medier og institusjoner, som for eksempel NRK, Morgenbladet, Aftenposten, Apollon, Khrono, forskning.no, informasjonsavdelingen på HF og UiO mv.

Emnet har obligatoriske aktiviteter som må være bestått for å kunne ta eksamen i emnet. For å få anledning til å fremstille seg til eksamen skal studentene i løpet av semesteret levere en kvalifiseringsoppgave. Kvalifiseringsoppgaven vil være en gruppeoppgave.

 

Eksamen

Tredagers hjemmeeksamen.

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Undervises ikke våren 2021

Eksamen

Ikke eksamen våren 2021

Undervisningsspråk

Norsk